Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Asociace žen Dyje v naší vesnici již působí 21 let. Její zakladatelkou je Lenka Plešková. Asociace organizuje již několik let každý týden cvičení pro ženy na obecním úřadě.

V roce 2018 organizovala rozsvěcování vánočního stromečku, od roku 2019 se obnovily dříve zaniklé tradice Velikonočních svátků. Dále paní Plešková každoročně organizuje Dětský den. Spolek Asociace žen Dyje se také věnuje organizování tvořivých dílniček. Je jedním z hlavních organizátorů dyjského posvícení.

Od 8. července 2022 je samostatným spolkem pod názvem Spolek Asociace žen Dyje, IČO 172 66 556, se sídlem Dyje č.p. 152, zapsaný ve spolkovém rejstříku, za účelem podporování rozvoje volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých, zejména v oblasti kultury, sportu, zdraví a pohybových aktivit.

Od podzimu 2022 si můžete přijít zacvičit každé:

pondělí a čtvrtek na trampolinách, v úterý pak na kruhovém tréninku a každou středu se můžete protáhnout na lekci jógy.

V'šechny lekce začínají v 18:00 hodin v prostorách obecního úřadu ve II. patře pod vedením zkušených lektorek.