Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, § 2, odst. 2 a3, písm.a) i), v platném znění

1. Informace k elektronické podatelně:

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem a odeslané na elektronickou adresu podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na technickém nosiči dat (CDF,DVD,flash disk).

Adresa pro poručování dokumentů v analogové a digitální podobě na přenosných technických nosičích dat: (poštovní adresa podatelny:

Obecní úřad Dyje
Dyje č.p.128,
PSČ: 669 02

Elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu se přijímá na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Toto podání má informativní charakter, nepovažuje se za oficiální poštu. Slouží pouze k poskytování běžných informací.

1. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat:

pondělí: 8.00 - 13.00, 18.00 - 19.00

úterý: 8.00 - 15.00

středa: 8.00 - 15.00

čtvrtek: 8.00 - 15.00

pátek: 8.00 - 13.00

2. Další formou elektronického doručování zpráv je:

Datová schránka, ID datové schránky:    h4qa5zn

3.Příjem a zpracování elektronického podání:

-          Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru, výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích – „škodlivý kód“. Neprojde-li e-podání kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak odesílateli uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu.

-          Po přijetí elektronického podání je elektronická komunikace podána do spisové služby. Další postup je stejný, jako u běžného podání.

-          Postup v případě zjištění škodlivého kódu ( v smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslána sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Po přijetí datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

1. Kontrola elektronické datové zprávy:

a) zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné

b) zda je elektronicky podepsáno – platný zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb

c) podatelna potvrdí přijetí /nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobě na podatelnu

d) pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá

2. Potvrzení doručení datové zprávy:

Každá osobě doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem:

Datová zpráva doručena elektronické podatelně 

Obecní úřad Dyje
Dyje č.p.128,
PSČ: 669 02
pošta Znojmo

Identifikátor dokumentu

Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01).

4. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

-          formát *.txt (prostý text)

-          formát*.htm,*html (hypertextový dokument)

-          formát*.rtf (rich text format)

-          formát*.doc,*.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)

-          formát*.xls,*(soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

-          formát*.JPG*.gif (grafický formát)

-          formát*.pdf

-          formát*.tif /tiff (souborový formát pro ukládání rastrové počítačové grafiky)

-          formát*.png (Portable network Gaphics)

-          formát*.ppt (MS PowerPoint Presentation)

-          formát*.txt (prostý text)

-          formát*.xml (Extensible Markup Language Document)

-          formát*.fo /zfo (602 XML Filler dokument)

-          formát*.isdoc / isdocx (Information Systém dokument) verze 5.2 a vyšší

Přípustná velikost zpráva příjmaných pomocí elektronické pošty je do 20 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou). Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.