Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

V současné době patří Dyje ke středně velikým obcím s 391 obyvateli. V obci je zaveden vodovod a plyn. Obec působí upraveným dojmem, v posledních letech došlo k rekonstrukci místních vozovek a úpravám veřejného prostranství. Svůj významný podíl mají obyvatelé obce, kteří v rámci svých možností pečují o své domy a jejich okolí a tím vytvářejí pěkné prostředí. Zejména v jarních a letních měsících je obec plná zeleně a působí svěžím klidným dojmem.

V obci se v posledních letech budují nové domy a spousta jejich obyvatel oceňuje klid vesnického prostředí při zachování dostupnosti blízkého města Znojma, které poskytuje pracovní příležitosti a vyžití v duchu městského způsobu života.

Část obyvatel je zaměstnána v místních firmách, které postupně rozšiřují pracovní příležitosti. Budoucnost obce je též v turismu, kde se nabízí atraktivita prostředí údolí řeky Dyje a vinařské aktivity a folklór. Dostupnost obce je ideální pro cyklisty projíždějícími Znojemskou vinařskou stezkou a lze očekávat jejich zastavení a odpočinek v romantických sklepních zákoutích při degustaci dobrých vín této lokality.

Vesnice Dyje je převážně zemědělská, katastrální rozloha je přibližně 460 ha.Většina obyvatel obce dojíždí za prací do Znojma a okolí. Nachází se zde několik firem a soukromých podnikatelů. V obci není mateřská, ani základní škola, děti jezdí do Základní školy v Tasovicích.

Zájmové a společenské organizace jsou tělovýchovná jednota TJ SOKOL Dyje, Svaz dobrovolných hasičů SDH Dyje a Asociace žen Dyje.

V obci je fotbalové hřiště, hospůdka Na Růžku a nedávno byl opraven místní hřbitov. Největší dominantou je kostel Sv. Jana Nepomuckého a řeka Dyje, která obcí protéká. Okolní příroda údolí Dyje láká k cykloturistice a obcí prochází vinařská cyklostezka. Na svazích jsou vinice, které produkují kvalitní vína.

Za účelem efektivního dosažení společných cílů nestojí obec stranou dobrovolných sdružení. Jsou to především tyto.

  • Zájmové sdružení VaK Znojemsko
  • Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
  • Svaz měst a obcí – akcionářů č.s., a.s.