Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

 
 
Usnesení a pozvánky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
23.5.2024 7.6.2024 Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 30. května 2024 v 17.30 hodin
22.12.2023 31.12.2024 Termíny jednání zastupitelstva obce Dyje na rok 2024
 
Závěrečné účty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.5.2024 nikdy Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2023
14.5.2024 nikdy Příloha č. 1 k ZÚ Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje
14.5.2024 nikdy Příloha č. 2 Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu
 
Veřejné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
31.5.2024 10.6.2024 Oznámení o termínu konání akce sobota 8. června 2024 doba nočního klidu
30.4.2024 31.5.2024 FÚ daň z nemovitostí na rok 2024 hromadný předpisný seznam
 
Rozpočty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
9.4.2021 nikdy Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Dyje, IČ 00600326
 
Ostatní dokumenty, volby
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
23.5.2024 7.6.2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v obci Dyje
23.5.2024 31.5.2024 Vyrozumění pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK termín školení
25.4.2024 9.6.2024 Informace pro voliče k volbám do Evropského parlamentu 7.-8.6.2024
25.4.2024 5.6.2024 Žádost o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu
3.4.2024 8.6.2024 Oznámení o sídle počtu volebních okrsků v obci Dyje pro volby do EP ve dnech 7.- 8.6.2024
24.9.2019 nikdy Informace pro občany s adresou trvalého pobytu na ohlašovně - uložení oznámení o zásilce
27.3.2019 nikdy Leták vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
23.1.2019 nikdy Informace o ochraně osobních údajů v uzavřených smlouvách s Obcí Dyje
 
Dotace z rozpočtu obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
22.5.2024 nikdy Darovací smlouva na finanční dar Prodejna u Truhlářů Dyje rok 2024
22.5.2024 nikdy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje Římskokatolická farnost Dyje rok 2024
22.5.2024 nikdy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje TJ SOKOL Dyje, z.s. rok 2024
12.9.2023 nikdy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce fyz. osobě r. 2023 výměna čerpadla v kanaliz. řadu
28.4.2023 nikdy Darovací smlouva Prodejna potravin U Truhlářů ze dne 17.4.2023
20.4.2023 nikdy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ SOKOL Dyje, z.s. rok 2023
20.4.2023 nikdy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Římskokatolická farnost Dyje rok 2023
20.4.2023 nikdy Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Spolku zahrádkářů obec Dyje-za mostem rok 2023
20.4.2022 nikdy Smlouva s TJ SOKOL Dyje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje na rok 2022
9.4.2021 nikdy Smlouva s TJ SOKOL Dyje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje na rok 2021
11.5.2020 nikdy Smlouva s TJ SOKOL Dyje z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje na rok 2020
20.12.2019 nikdy Smlouva s TJ SOKOL DYje o poskytnutí II. dotace z rozpočtu obce rok 2019 muži
20.12.2019 nikdy Smlouva s TJ SOKOL Dyje o poskytnutí II dotace z rozpočtu obce rok 2019 žáci
4.4.2019 nikdy Smlouva s TJ SOKOL Dyje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce rok 2019 muži III. a IV. třída
4.4.2019 nikdy Smlouva TJ SOKOL Dyje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce rok 2019 žáci
12.4.2018 nikdy Smlouva s TJ SOKOL o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje rok 2018
5.4.2017 nikdy Smlouva s TJ SOKOL Dyje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje rok 2017
11.4.2016 nikdy Smlouva s TJ SOKOL Dyje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje rok 2016
 
Dokumenty svazku obcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
14.12.2023 nikdy Oznámení o zveřejněných dokumentech DSO VaK Znojemsko
6.12.2022 nikdy DSO Vak Znojemsko- kalkulace vodného a stočného na rok 2023
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
29.4.2024 23.5.2024
USNESENÍ z jednání ZO č. 4/2024 ze dne 25.04.2024
Usnesení a pozvánky
18.4.2024 20.5.2024
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na PK
Veřejné vyhlášky
18.4.2024 20.5.2024
Výzva k podání námitek k opatření obecné povahy úprava provozu na MK
Veřejné vyhlášky
10.5.2024 15.5.2024
Oznámení o konání I. zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Ostatní dokumenty, volby
15.4.2024 15.5.2024
FÚ daň z nemovitostí na rok 2024 hromadný předpisný seznam
Veřejné vyhlášky
18.4.2024 26.4.2024
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 25. dubna 2024
Usnesení a pozvánky
10.4.2024 25.4.2024
Opatření obecné povahy úprava silničního provozu uzavírka - železniční přejezd Dyje
Veřejné vyhlášky
10.4.2024 25.4.2024
Opatření obecné povahy úprava silničního provozu uzavírka - železniční přejezd Hodonice
Veřejné vyhlášky
5.4.2024 23.4.2024
Otevřená VZMR č. 24825001 Výzva "Obnova polní cesty Dyje-Tasovice"
Ostatní dokumenty, volby
15.12.2023 19.4.2024
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024
Rozpočty
11.3.2024 19.4.2024
Návrh Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2025-2027
Rozpočty
11.3.2024 19.4.2024
Návrh rozpočtu obce na rok 2024 vč. plnění za předcházející rok
Rozpočty
3.4.2024 19.4.2024
Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 294/1 k.ú.Dyje + geometrický plán
Záměry prodeje a pronájmu
3.4.2024 18.4.2024
USNESENÍ z jednání ZO č. 3/2024 ze dne 28.03.2024
Usnesení a pozvánky
13.3.2024 3.4.2024
Informace k termínu podání daňových přiznáním z příjmů FO za rok 2023
Rozpočty
21.3.2024 3.4.2024
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 28. března 2024
Usnesení a pozvánky
12.3.2024 29.3.2024
Krajský úřad JMK Opatření obecné povahy kormorán velký
Veřejné vyhlášky
1.3.2024 21.3.2024
USNESENÍ z jednání ZO č. 2/2024 ze dne 29.02.2024
Usnesení a pozvánky
6.3.2024 21.3.2024
Veřejná vyhláška Územní rozhodnutí Průmyslový park Aventin Dyje
Veřejné vyhlášky
1.3.2024 18.3.2024
Veřejná vyhláška - Společné povolení Rekonstrukce vododovodu v obci Dyje
Veřejné vyhlášky
1.3.2024 18.3.2024
Záměr bezúplatného převodu s vložením do Svazku obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko
Záměry prodeje a pronájmu
2.11.2023 4.3.2024
Místní komunikace kolem řeky na Dobšice se nebude v zimním období udržovat
Nařízení obce
26.1.2024 1.3.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV 1/2024, o nočním klidu
Obecně závazné vyhlášky
22.2.2024 1.3.2024
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 29. února 2024
Usnesení a pozvánky
26.1.2024 22.2.2024
USNESENÍ z jednání ZO č. 1/2024 ze dne 25.01.2024
Usnesení a pozvánky
26.1.2024 13.2.2024
Krajský úřad JMK Návrh opatření obecné povahy kormorán velký
Veřejné vyhlášky
8.1.2024 7.2.2024
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Rekonstrukce vodovodu v obci Dyje"
Veřejné vyhlášky
22.1.2024 7.2.2024
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení ÚŘ Průmyslový park Aventin Dyje
Veřejné vyhlášky
8.11.2023 6.2.2024
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemku k pronájmu
Záměry prodeje a pronájmu
8.12.2023 26.1.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV 1/2023 o místním poplatku ze psů
Obecně závazné vyhlášky
8.12.2023 26.1.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazné vyhlášky
18.1.2024 26.1.2024
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 25. ledna 2024
Usnesení a pozvánky
22.12.2023 18.1.2024
USNESENÍ z jednání ZO č. 11/2023 ze dne 21.12.2023
Usnesení a pozvánky
20.12.2023 5.1.2024
Krajský úřad Brno ŽP Opatření obecné povahy Vyjímka ze zákazu u chráněnného živočicha bobra evropského
Veřejné vyhlášky
3.11.2022 31.12.2023
MZE ČR Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita
Veřejné vyhlášky
1.2.2023 22.12.2023
Termíny zasedání zastupitelstva obce Dyje v roce 2023
Usnesení a pozvánky
14.12.2023 22.12.2023
Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 11/2023 ve čtvrtek 21. prosince 2023
Usnesení a pozvánky
1.12.2023 18.12.2023
USNESENÍ z jednání ZO č. 10/2023 ze dne 30.11.2023
Usnesení a pozvánky
1.12.2023 18.12.2023
Veřejná vyhláška Změna č. 2 ÚP Dyje a úplné znění Územního plánu Dyje
Veřejné vyhlášky
30.11.2023 15.12.2023
Návrh rozpočtu DSO VaK Znojemsko na rok 2024
Dokumenty svazku obcí
30.11.2023 15.12.2023
Návrh Střednědobého výhledu DSO VaK Zojemsko 2025-27
Dokumenty svazku obcí
12.10.2023 14.12.2023
VaK Znojemsko Oznámení o schválených rozpočtových dokumentech
Dokumenty svazku obcí
23.11.2023 1.12.2023
Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 10/2023 ve čtvrtek 30. listopadu 2023
Usnesení a pozvánky
30.10.2023 23.11.2023
USNESENÍ z jednání ZO č. 9/2023 ze dne 26.10.2023
Usnesení a pozvánky
2.11.2023 17.11.2023
Opatření obecné povahy výjimka ze zákazu u zvl. chráněného bobra evropského
Ostatní dokumenty, volby
19.10.2023 27.10.2023
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 26. října 2023
Usnesení a pozvánky
15.9.2023 25.10.2023
Oznámení o veřejném projednávání zrušení regulačního plánu Znojmo-Louka
Ostatní dokumenty, volby
15.9.2023 25.10.2023
Veřejné projednání návrhu Změny č. 2D_2 Územního plánu Zmojmo
Ostatní dokumenty, volby
2.10.2023 19.10.2023
USNESENÍ z jednání ZO č. 8/2023 ze dne 27.9.2023
Usnesení a pozvánky
10.7.2023 12.10.2023
VaK Znojemsko Oznámení o schválených rozpočtových dokumentech
Dokumenty svazku obcí
29.8.2023 9.10.2023
KRÚ Brno Veřejná vyhláška návrh Aktualizace č. 3 ZÚR JMK
Veřejné vyhlášky
20.9.2023 5.10.2023
Výběrové řízení na pozice Město Znojmo
Ostatní dokumenty, volby
20.9.2023 29.9.2023
Pozvánka na jednání ZO č. 8/2023 ve středu 27.9.2023
Usnesení a pozvánky
1.9.2023 20.9.2023
USNESENÍ z jednání ZO č. 7/2023 ze dne 31.07.2023
Usnesení a pozvánky
24.8.2023 1.9.2023
Pozvánka na jednání zastupitelstva č. 7/2023 ve čtvrtek 31. srpna 2023
Usnesení a pozvánky
21.7.2023 28.8.2023
Veřejná vyhláška OPAKOVANÉ veřejné projednávání návrhu ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DYJE
Veřejné vyhlášky
11.8.2023 28.8.2023
MěÚ Znojmo Opatření obecné povahy - vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého
Veřejné vyhlášky
24.7.2023 21.8.2023
Oznámení o konání akce Dyjské posvícení dne 19.8.2023 a doba nočního klidu
Obecně závazné vyhlášky
11.7.2023 11.8.2023
Rozhodnutí hejtmana JMK "doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru" od 11.7.2023 do odvolání
Ostatní dokumenty, volby
20.7.2023 31.7.2023
Oznámení: Jednání zastupitelstva ve čtvrtek 27.7.2023 se nekoná
Usnesení a pozvánky
30.6.2023 15.7.2023
USNESENÍ z jednání ZO č. 6/2023 ze dne 29.06.2023
Usnesení a pozvánky
30.9.2022 11.7.2023
DSO VaK Znojemsko Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
22.6.2023 30.6.2023
Pozvánka na jednání ZO č. 6/2023 dne 29.6.2023
Usnesení a pozvánky
2.6.2023 20.6.2023
VaK Znojemsko Návrh Závěrečného účtu DSO za rok 2022 vč. příloh
Dokumenty svazku obcí
26.5.2023 10.6.2023
USNESENÍ z jednání ZO č. 5/2023 ze dne 25.05.2023
Usnesení a pozvánky
15.4.2022 6.6.2023
Daň z nemovitých věcí 2023 složenky
Ostatní dokumenty, volby
9.5.2023 6.6.2023
Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2022
Závěrečné účty
9.5.2023 6.6.2023
Příloha č. 1 a č. 2 k ZÚ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a finanční výkaz hospodaření obce12/2022
Závěrečné účty
12.5.2023 31.5.2023
Veřejnoprávní smlouva s Městem Znojmo a ObcíDyje na zrušení TP
Ostatní dokumenty, volby
18.5.2023 26.5.2023
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 25. května 2023
Usnesení a pozvánky
24.4.2023 25.5.2023
Finanční úřad Hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ na rok 2023
Veřejné vyhlášky
28.4.2023 18.5.2023
USNESENÍ z jednání ZO č. 4/2023 ze dne 27.04.2023
Usnesení a pozvánky
18.4.2023 4.5.2023
MěÚ Znojmo Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - Bantická křižovatka
Veřejné vyhlášky
20.4.2023 28.4.2023
Pozvánka na jednání ZO č. 4/2023 ve čtvrtek 27.4.2023
Usnesení a pozvánky
15.3.2023 20.4.2023
Návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2023 vč. plnění za předcházející rok
Rozpočty
31.3.2023 20.4.2023
USNESENÍ z jednání ZO č. 3/2023 ze dne 30.03.2023
Usnesení a pozvánky
4.11.2022 31.3.2023
Oznámení - v zimním období se nebude udržovat komunikace kolem řeky Dyje-Dobšice
Ostatní dokumenty, volby
9.11.2022 31.3.2023
Upozornění vlastníkům nemovitostí na ořez dřevin v blízkosti elektrického napětí
Ostatní dokumenty, volby
23.3.2023 31.3.2023
Pozvánka na jednání ZO č. 3/2023 ve čtvrtek 30.3.2023
Usnesení a pozvánky
8.3.2023 24.3.2023
Pozvánka na valnou hromadu Honební společenstvo Oblekovice
Ostatní dokumenty, volby
24.2.2023 23.3.2023
USNESENÍ z jednání ZO č. 2/2023 ze dne 23.02.2023
Usnesení a pozvánky
24.2.2023 13.3.2023
Záměr prodeje obecního pozemku v k.ú.Dyje p.č. KN 195/1
Záměry prodeje a pronájmu
16.2.2023 24.2.2023
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 23. února 2023
Usnesení a pozvánky
13.1.2023 20.2.2023
Věřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Dyje
Ostatní dokumenty, volby
30.1.2023 16.2.2023
USNESENÍ z jednání ZO č. 1/2023 ze dne 26.01.2023
Usnesení a pozvánky
30.1.2023 14.2.2023
Výsledky volba prezidenta v obci Dyje 2023
Ostatní dokumenty, volby
2.11.2022 7.2.2023
SPÚ Nabídka pozemku k pronájmu v Dyji
Záměry prodeje a pronájmu
19.1.2023 30.1.2023
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 26. ledna 2023
Usnesení a pozvánky
14.11.2022 29.1.2023
Informace o době a místě konání volby prezidenta v obci Dyje volební okrsek
Ostatní dokumenty, volby
16.12.2022 29.1.2023
OZNÁMENÍ o době místě konání volby prezidenta ČR II. kolo 27. a 28. ledna 2022
Ostatní dokumenty, volby
28.12.2022 29.1.2023
Umístění stanoviště zvláštní volba
Ostatní dokumenty, volby
15.1.2023 27.1.2023
Výsledky volby prezidenta republiky konané ve dnech 13.1.-14.1.2023
Ostatní dokumenty, volby
16.12.2022 11.1.2023
USNESENÍ z jednání ZO dne 15.12.2022
Usnesení a pozvánky
27.12.2022 6.1.2023
Vyrozumění o školení pro vybrané členy OVK volba prezidenta ČR
Ostatní dokumenty, volby
4.4.2019 31.12.2022
MZČR Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy zákona o lesích
Veřejné vyhlášky
3.9.2019 31.12.2022
MZČR Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy obnova lesa a zalesňování
Veřejné vyhlášky
12.12.2019 31.12.2022
MZČR Veřejná vyhláška . opatření obecné povahy poškození lesních porostů
Veřejné vyhlášky
3.8.2020 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy - vývoj kalamitního poškození lesních porostů
Veřejné vyhlášky
24.9.2021 31.12.2022
MZČR Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy šíření kůrovcové kalamity v dalších katastrálních územích
Veřejné vyhlášky
15.12.2022 26.12.2022
Oznámení o I. zasedání OVK obce Dyje pro volbu prezidenta, konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Ostatní dokumenty, volby
2.12.2022 19.12.2022
DSO VaK Znojemsko Návrh rozpočtu na rok 2023
Dokumenty svazku obcí
2.12.2022 19.12.2022
DSO VaK Znojemsko návrh Střednědobý výhled rozpočtu DSO Vak Znojemsko na období 2024-2026
Dokumenty svazku obcí
25.11.2022 16.12.2022
USNESENÍ z jednání ZO dne 24.11.2022
Usnesení a pozvánky
8.12.2022 16.12.2022
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 15. prosince 2022
Usnesení a pozvánky
16.11.2022 25.11.2022
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 24. listopadu 2022
Usnesení a pozvánky
4.11.2022 18.11.2022
USNESENÍ z jednání ZO dne 3.11.2022
Usnesení a pozvánky
20.10.2022 4.11.2022
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO ze dne 18.10.2022
Usnesení a pozvánky
27.10.2022 4.11.2022
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 3. listopadu 2022
Usnesení a pozvánky
26.9.2022 20.10.2022
Oznámení výsledku voleb do zastupitelstva obce Dyje
Ostatní dokumenty, volby
10.10.2022 18.10.2022
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dyje
Usnesení a pozvánky
26.9.2022 13.10.2022
Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení "Změny v technologii a optimalizace výroby na provozovně Znojmo, v k.ú.Dyje"
Veřejné vyhlášky
4.7.2022 30.9.2022
Oznámení o zveřejněných dokumentech DSO VaK Znojemsko
Dokumenty svazku obcí
2.9.2022 26.9.2022
USNESENÍ z jednání ZO dne 1.9.2022
Usnesení a pozvánky
8.9.2022 25.9.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Dyje
Ostatní dokumenty, volby
2.9.2022 16.9.2022
Oznámení o školení OVK pro volby do zastupitelstev
Ostatní dokumenty, volby
16.8.2022 15.9.2022
Oznámení záměru Změny v technologii a optimalizace výroby na provozovně Znojmo v k.ú.Dyje BETONMIX a.s.
Ostatní dokumenty, volby
2.6.2022 2.9.2022
Oznámení o uzavření Místní knihovny v Dyji
Ostatní dokumenty, volby
25.8.2022 2.9.2022
Pozvánka na I.zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obci
Usnesení a pozvánky
25.8.2022 2.9.2022
Pozvánka na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 1. září 2022
Usnesení a pozvánky
18.8.2022 26.8.2022
Oznámení o změně termínu zasedání ZO na čtvrtek 1. září 2022
Usnesení a pozvánky
29.7.2022 22.8.2022
Oznámení o změně nočního klidu dle OZV č. 1/2019, v sobotu dne 20. srpna 2022 v noci ze soboty na neděli pro kulturní akci "Dyjské posvícení"
Veřejné vyhlášky
5.8.2022 22.8.2022
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy- silnice I/53 Bantice-Lechovice
Veřejné vyhlášky
5.8.2022 22.8.2022
Situace silnice I/53 Bantice-Lechovice k Opatření obecné povahy
Veřejné vyhlášky
29.7.2022 18.8.2022
USNESENÍ z jednání ZO dne 28.7.2022
Usnesení a pozvánky
21.7.2022 29.7.2022
Pozvánka na jednání ZO ve čtvrtek dne 28.7.2022 v 17:00 hodin na OÚ
Usnesení a pozvánky
18.5.2022 21.7.2022
Podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí pověřenému úřadu ve Znojmě
Ostatní dokumenty, volby
1.7.2022 21.7.2022
Usnesení z jednání ZO dne 30.6.2022
Usnesení a pozvánky
27.5.2022 20.7.2022
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Dyje pro volební období 2022-2026
Ostatní dokumenty, volby
21.1.2022 4.7.2022
Oznámení o zveřejněných dokumentech DSO VaK Znojemsko
Dokumenty svazku obcí
23.6.2022 1.7.2022
Pozvánka na jednání ZO ve čtvrtek 30.června 2022 v 17:00 hodin
Usnesení a pozvánky
27.5.2022 23.6.2022
USNESENÍ z jednání ZO dne 26.5.2022
Usnesení a pozvánky
6.6.2022 21.6.2022
Návrh Závěrečného účtu DSO Vak Znojemsko za rok 2021
Dokumenty svazku obcí
6.6.2022 21.6.2022
DSO Vak Znojemsko Zpráva o přezkoumání hospodařeí svazku za r. 2021
Dokumenty svazku obcí
6.6.2022 21.6.2022
DSO VaK Znojemsko - Výkaz hospodaření VaK za rok 2021
Dokumenty svazku obcí
6.6.2022 21.6.2022
Příloha k Závěrečnému účtu DSO VaK Znojemsko za r. 2021
Dokumenty svazku obcí
27.5.2022 13.6.2022
Obec Dyje - Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 2103 pro trafostanici k resortu "Dyje_Green"
Záměry prodeje a pronájmu
11.5.2022 6.6.2022
Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2021
Závěrečné účty
11.5.2022 6.6.2022
Příloha č.1 k ZÚ obce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2021
Závěrečné účty
11.5.2022 6.6.2022
Příloha č. 2 k ZÚ Plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce za rok 2021 (výkaz FIN 2-12M)
Závěrečné účty
26.4.2022 31.5.2022
Veřejná vyhláška FÚ Znojmo Hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2022
Veřejné vyhlášky
26.4.2022 31.5.2022
Úhrada daně z nemovitých věcí na rok 2022 složenkou
Veřejné vyhlášky
19.5.2022 27.5.2022
Pozvánka na jednání ZO ve čtvrtek 26.května 2022 v 17:00 hodin
Usnesení a pozvánky
12.5.2022 27.5.2022
KrÚ JMK - Veřejná vyhláška: Opatření obecní povahy stanovení přechodné úpravy provozu III. etapa silnice I-53 Dobšice po okružní křižovatku Dyje
Veřejné vyhlášky
10.5.2022 27.5.2022
Situace přechodné úpravy provozu III.etapa
Veřejné vyhlášky
10.5.2022 26.5.2022
MěÚ Znojmo Opatření obecné povahy - III. etapa silnice I-53 Dobšice po okružní křižovatku Dyje
Veřejné vyhlášky
29.4.2022 19.5.2022
USNESENÍ z jednání ZO dne 28.4.2022
Usnesení a pozvánky
11.2.2022 11.5.2022
Státní pozemkový úřad Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. KN 2075, KN 2076 k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
21.4.2022 29.4.2022
Pozvánka na jednání ZO ve čtvrtek 28.4.2022 NOVĚ v 18:00 hodin
Usnesení a pozvánky
5.4.2022 21.4.2022
Situace -přechodná úprava provozu Dobšice-dyjská okružní křižovatka- oprava povrchu vozovky
Ostatní dokumenty, volby
5.4.2022 21.4.2022
Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy přechodná stanovení přechodné úpravy provozu na I/53
Ostatní dokumenty, volby
7.12.2021 21.4.2022
Pravidla Rozpočtového provizoria r. 2022 platné od 1.1.2022 do doby schválení Rozpočtu obce Dyje na r. 2022
Rozpočty
1.4.2022 21.4.2022
Usnesení z jednání ZO dne 31.3.2022
Usnesení a pozvánky
15.3.2022 20.4.2022
Návrh Střednědobého výhledu obce Dyje na rok 2023-2024-2025
Rozpočty
15.3.2022 20.4.2022
Návrh ROZPOČTU OBCE Dyje na rok 2022
Rozpočty
24.3.2022 1.4.2022
Pozvánka na jednání ZO ve čtvrtek 31.3.2022 v 17:00 hodin
Usnesení a pozvánky
26.11.2021 31.3.2022
OÚ Dyje OZNÁMENÍ v zimním obodbí se nebude udržovat místní komunikace p.č. KN 299 k.ú.Dyje
Ostatní dokumenty, volby
10.3.2022 27.3.2022
MěÚ Znojmo - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu uzavírky silnice I/53 Znojmo-Lechovice
Ostatní dokumenty, volby
10.3.2022 27.3.2022
MěÚ Znojmo Situace objízdné trasy uzavírky silnice I/53 Znojmo-Lechovice
Ostatní dokumenty, volby
25.2.2022 24.3.2022
Usnesení ZO z jednání zastupitelstva č. 2/2022 ze dne 24.2.2022
Usnesení a pozvánky
25.2.2022 14.3.2022
Záměr obce Dyje pronájem hospody Hostinec Na Růžku na dobu určitou, na 10 let, Dyje č.p. 31
Záměry prodeje a pronájmu
23.2.2022 11.3.2022
MěÚ Znojmo Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu v Dyji-komunikace ke hřbitovu p.č. KN 2181
Veřejné vyhlášky
22.7.2021 10.3.2022
Nově ordinace praktického lékaře Tasovice
Ostatní dokumenty, volby
8.12.2021 28.2.2022
Oznámení o zveřejněných dokumentech DSO VaK Znojemsko
Dokumenty svazku obcí
17.2.2022 25.2.2022
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 24.2.2022
Usnesení a pozvánky
2.2.2022 21.2.2022
Ministerstvo zemědělství - Opatření ovbecné povahy: Národní plán povodí Dunaje
Ostatní dokumenty, volby
28.1.2022 17.2.2022
Usnesení ZO z jednání zastupitelstva č. 1/2022 dne 27.1.2022
Usnesení a pozvánky
3.11.2021 1.2.2022
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
20.1.2022 28.1.2022
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Dyje č. 1/2022 ve čtvrtek dne 27.1.2022
Usnesení a pozvánky
17.12.2021 21.1.2022
Usnesení ZO ze dne 16.12.2021
Usnesení a pozvánky
17.12.2021 7.1.2022
Obec Dyje ZÁMĚR PRONÁJMU kiosku s pergolou na p.č. KN 2148 na fotbalovém hřišti
Záměry prodeje a pronájmu
3.11.2021 31.12.2021
Okresní soud ve Znojmě Volby přísedících pro období 2022-2026
Ostatní dokumenty, volby
7.12.2021 30.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Dyje 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazné vyhlášky
7.12.2021 30.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Dyje 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1.1.2022
Obecně závazné vyhlášky
6.12.2021 21.12.2021
Návrh rozpočtu DSO VaK Znojemsko na rok 2022
Dokumenty svazku obcí
6.12.2021 21.12.2021
Návrh Střednědobého výhledu DSO VaK Znojemsko na období 2023-2025
Dokumenty svazku obcí
7.12.2021 17.12.2021
Usnesení ZO ze zasedání v pondělí dne 6.12.2021
Usnesení a pozvánky
9.12.2021 17.12.2021
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek 16.12.2021
Usnesení a pozvánky
26.11.2021 9.12.2021
Usnesení ze zasedání ZO dne 25.11.2021
Usnesení a pozvánky
20.10.2021 8.12.2021
Oznámení o zveřejněných dokumentech svazku VaK Znojemsko
Dokumenty svazku obcí
18.11.2021 6.12.2021
MěÚ Znojmo, odbor dopravy - Usnesení o zastavení řízení "Cyklostezka Dyje směr Tasovice"
Usnesení a pozvánky
29.11.2021 6.12.2021
Pozvánka na zasedání ZO v pondělí 6.12.2021 v 17:00 hodin - volba starosty obce
Usnesení a pozvánky
18.11.2021 26.11.2021
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 25.11.2021
Usnesení a pozvánky
5.11.2021 22.11.2021
Opatření obecné povahy uzavírka křižovatky I/53-Hodonice
Veřejné vyhlášky
5.11.2021 22.11.2021
Situace uzavření křižovatky I/53-Hodonice
Veřejné vyhlášky
29.10.2021 18.11.2021
Usnesení ze zasedání ZO dne 27.10.2021
Usnesení a pozvánky
20.10.2021 31.10.2021
Pozvánka na zasedání ZO ve STŘEDU dne 27.10.2021 v 17:00 hodin
Usnesení a pozvánky
11.10.2021 21.10.2021
Oznámení výsledku voleb do Poslanecké sněmovny PČR v obci Dyje
Ostatní dokumenty, volby
9.7.2021 20.10.2021
Oznámení o zveřejněných dokumentech svazku VaK Znojemsko
Dokumenty svazku obcí
1.10.2021 20.10.2021
Usnesení ze zasedání ZO dne 30.9.2021
Usnesení a pozvánky
23.9.2021 10.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8.-9. října 2021
Ostatní dokumenty, volby
24.8.2021 9.10.2021
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dyje pro voldy do Poslanecké sněmovny PČR 8.-9.10.2021
Ostatní dokumenty, volby
30.7.2021 8.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny PČR ve dnech 8.-9.10.2021 - počet členů OVK + zapisovatel
Ostatní dokumenty, volby
24.8.2021 6.10.2021
Tiskopis žádosti o vydání voličského průkazu OÚ Dyje pro volby do Poslanecké sněmovny PČR 8.-9.10.2021
Ostatní dokumenty, volby
23.9.2021 1.10.2021
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek 30.9.2021
Usnesení a pozvánky
27.8.2021 23.9.2021
Usnesení ze zasedání ZO dne 26.8.2021
Usnesení a pozvánky
24.8.2021 10.9.2021
Usnesení o stanovení lhůty a přerušení řízení ve věci vydání společného povolení na stavbu Cyklostezka Dyje směr Tasovice
Ostatní dokumenty, volby
24.8.2021 10.9.2021
MěÚ Znojmo Výzva k odstranění vad podání Cyklostezka Dyje směr Tasovice
Ostatní dokumenty, volby
19.8.2021 27.8.2021
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 26.8.2021
Usnesení a pozvánky
22.7.2021 24.8.2021
Rozhodnutí hejtmana JMK o prodloužení stavu nebezpečí pro ORP Hodonín a Břeclav
Veřejné vyhlášky
30.7.2021 19.8.2021
Usnesení ze zasedání ZO dne 29.7.2021
Usnesení a pozvánky
13.1.2021 2.8.2021
Vak Oznámení o zveřejnených dokumentech RH
Dokumenty svazku obcí
9.7.2021 30.7.2021
Usnesení ZO ze zasedání dne 9.7.2021
Usnesení a pozvánky
22.7.2021 30.7.2021
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 29.7.2021
Usnesení a pozvánky
28.5.2021 26.7.2021
Veřejná dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitosti Dyje č.p. 83
Veřejné vyhlášky
30.6.2021 22.7.2021
Usnesení ZO ze zasedání zastupitelstva dne 29.6.2021
Usnesení a pozvánky
2.7.2021 10.7.2021
Pozvánka na zasedání ZO v pátek 9.7.2021
Usnesení a pozvánky
10.6.2021 30.6.2021
Usnesení ze zasedání ZO ve středu dne 9.6.2021
Usnesení a pozvánky
22.6.2021 30.6.2021
Pozvánka na zasedání ZO v úterý 29. června 2021
Usnesení a pozvánky
28.5.2021 21.6.2021
Usnesení ze zasedání ZO dne 27.5.2021
Usnesení a pozvánky
4.6.2021 19.6.2021
Návrh Závěrečného účtu DSO VaK Znojemsko za rok 2020
Dokumenty svazku obcí
4.6.2021 19.6.2021
DSO VaK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020 k Závěrečnému účtu
Dokumenty svazku obcí
4.6.2021 19.6.2021
Přílohy k Závěrečnému účtu DSO VaK Znojemsko za rok 2020
Dokumenty svazku obcí
28.5.2021 18.6.2021
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Ostatní dokumenty, volby
2.6.2021 10.6.2021
Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 9. června 2021
Usnesení a pozvánky
20.5.2021 4.6.2021
MěÚ odbor dopravy - OZNÁMENÍ o zahájení společného řízení "Cyklostezka Dyje směr Tasovice"
Ostatní dokumenty, volby
20.5.2021 28.5.2021
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek 27.5.2021
Usnesení a pozvánky
13.5.2021 28.5.2021
Návrh závěrečného účtu obce Dyje za rok 2020, který se bude projednávat na zasedání ZO dne 27.5.2021.

Finančně ekonomické ukazatele; plnění příjmů a výdajů; stav finančních prostředků a majetku; poskytnuté transfery, příspěvky a dary; vyúčtování finančním vztahů k SR a ostatním rozpočtům; zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Závěrečné účty
13.5.2021 28.5.2021
Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2020

Závěrečné účty
13.5.2021 28.5.2021
Příloha č.2 k Závěrečnému účtu obce za rok 2020

Finanční výkaz FIN 12/2020 plnění příjmů a výdajů za rok 2020

Závěrečné účty
26.4.2021 26.5.2021
Finanční úřad - Veřejná vyhláška DAŇ Z NEMOBITÝCH VĚCÍ na rok 2021 HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM
Veřejné vyhlášky
26.4.2021 25.5.2021
Finanční úřad - informace k placení daně z nemovitých věcí na rok 2021
Veřejné vyhlášky
30.4.2021 20.5.2021
Usnesení ZO ze zasedání dne 29.4.2021
Usnesení a pozvánky
30.4.2021 17.5.2021
Obec Dyje záměr pronájmu části pozemku p.č. KN 3/1
Záměry prodeje a pronájmu
26.10.2020 12.5.2021
Pomoc dobrovolníků pro zdravotnictví v době nouzového stavu v důsledku virového onemocnění COVID-19
Ostatní dokumenty, volby
27.10.2020 12.5.2021
Veřejná sbírka pro nemocnici - COVID 19
Ostatní dokumenty, volby
22.4.2021 30.4.2021
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 29.4.2021 v 17:00 hodin na OÚ Dyje.
Usnesení a pozvánky
6.1.2021 22.4.2021
Rozhodnutí hejtmana JMK o nařízení pracovní povinnosti studentům 4. ročníků denního studia zdravotnické školy a vyšší odborné školy
26.3.2021 22.4.2021
Usnesení ze zasedání ZO ze dne 25.3.2021
Usnesení a pozvánky
26.3.2021 12.4.2021
Oznámení záměru o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Obce Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
26.3.2021 12.4.2021
Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. KN 2246 k.ú.Dyje ve vlastnictví Obce Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
21.1.2021 9.4.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Dyje od 21.1.2021
Rozpočty
3.3.2021 6.4.2021
Oznámení o možnosti převzít písemnost na OÚ Dyje pan Ferenčík Jan, r. 1988
30.10.2020 31.3.2021
Obecní úřad Dyje - Oznámení v zimním období se nebude udržovat komunikace kolem řeky směr Dobšice
Ostatní dokumenty, volby
28.12.2020 31.3.2021
Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2021
Rozpočty
10.3.2021 26.3.2021
KrÚ JMK veřejná vyhláška - Stavební povolení Silnice I/53 Znojmo-Lechovice
Ostatní dokumenty, volby
18.3.2021 26.3.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 25.3.2021 v 18:00 hodin
Usnesení a pozvánky
10.3.2021 25.3.2021
Návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2021
Rozpočty
26.2.2021 18.3.2021
Usnesení ze zasedání ZO dne 25.2.2021
Usnesení a pozvánky
18.2.2021 26.2.2021
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek 25. února 2021
Usnesení a pozvánky
1.2.2021 19.2.2021
Výzva na podání cenové nabídky na VZMR č. 21825001 Chodník v Dyji od RD čp.6 po chatu ev.540
Ostatní dokumenty, volby
1.2.2021 19.2.2021
Výzva na podání cenové nabídky na VZMR č. 21825002 Oprava místní komunikace v Dyji p.č. KN 2181 - trasa hřbitov, p.č. KN 2544/1 - trasa za mostem doprava
Ostatní dokumenty, volby
29.1.2021 18.2.2021
Usnesení ze zasedání ZO ve čtvrtek 28.1.2021
Usnesení a pozvánky
4.11.2020 2.2.2021
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu v k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
21.1.2021 29.1.2021
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 28.1.2021
Usnesení a pozvánky
28.12.2020 21.1.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Dyje - NOVÝ dokument od 28.12.2020
Rozpočty
18.12.2020 18.1.2021
Usnesení ze zasedání ZO dne 17.12.2020
Usnesení a pozvánky
28.12.2020 15.1.2021
VaK Oznámení o schválených dokumentech rozpočtového hospodaření VaK Znojemsko
Dokumenty svazku obcí
20.8.2019 31.12.2020
Katastrální úřad Oznámení o obnově katastrálního operátu k.ú.Dobšice
Ostatní dokumenty, volby
26.10.2020 28.12.2020
VaK Znojemsko - Oznámení o zveřejněných dokumentech rozpočtového hospodaření svazku VaK
Dokumenty svazku obcí
20.11.2020 28.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Dyje - NOVÉ dokumenty od 20.11.2020
Rozpočty
10.12.2020 18.12.2020
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek 17.12.2020
Usnesení a pozvánky
2.12.2020 17.12.2020
DSO Vak Znojemsko Návrh rozpočtu DSO na rok 2021
Dokumenty svazku obcí
2.12.2020 17.12.2020
DSO VaK Znojemsko Návrh Střednědobého výhledu Vak období 2022-2024
Dokumenty svazku obcí
27.11.2020 14.12.2020
Usnesení ze zasedání ZO dne 26.11.2020
Usnesení a pozvánky
19.11.2020 27.11.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 26. listopadu 2020
Usnesení a pozvánky
16.9.2020 20.11.2020
OZNÁMENÍ o zveřejnění rozpočtového hospodaření - nové dokumenty od 16.9.2020
Rozpočty
30.10.2020 19.11.2020
Usnesení ze zasedání ZO dne 29.10.2020
Usnesení a pozvánky
30.10.2020 16.11.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se zrušuje OZV obce Dyje č. 3/2002 ze dne 28.5.2001, vydávající Řád veřejného pohřebiště
Veřejné vyhlášky
30.10.2020 16.11.2020
Řád veřejného pohřebiště od 1.12.2020
Veřejné vyhlášky
26.10.2020 13.11.2020
MěÚ Znojmo Opatření Obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu: sjezd do obce Dyje
Ostatní dokumenty, volby
26.10.2020 13.11.2020
Přechodná úprava provozu - sjezd do obce Dyje
Ostatní dokumenty, volby
19.10.2020 4.11.2020
Jihomoravský kraj - Veřejná vyhláška Aktrualizace č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
21.10.2020 30.10.2020
Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 29.10.2020 v 17:00 hodin
Usnesení a pozvánky
12.10.2020 27.10.2020
Oznámení výsledku II.kolo voleb do Senátu PČR v Dyji
Ostatní dokumenty, volby
23.7.2020 26.10.2020
VaK Znojemsko Oznámení o zveřejněných rozpočtových dokumentech
Dokumenty svazku obcí
25.9.2020 22.10.2020
Usnesení ze zasedání ZO dne 23.9.2020
Usnesení a pozvánky
5.10.2020 12.10.2020
Oznámení výsledku voleb do Senátu PČR v obci Dyje, konaných ve dnech 2.-3. října 2020
Ostatní dokumenty, volby
5.10.2020 12.10.2020
Oznámení výsledku voleb do zastupitelstev krajů v obci Dyje, konaných ve dnech 2.-3. října 2020
Ostatní dokumenty, volby
16.9.2020 11.10.2020
Oznámení o době a místě konání společných voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
Ostatní dokumenty, volby
17.8.2020 3.10.2020
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci pro vol by do zastupitelstev krajů a Senátu PČR ve dnech 2.-3. října 2020
Ostatní dokumenty, volby
3.8.2020 30.9.2020
Oznámení o počtu členů OVK v Dyji pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Ostatní dokumenty, volby
11.9.2020 30.9.2020
Vyrozumění o termínech školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev kraje a Senátu PČR
Ostatní dokumenty, volby
30.6.2020 30.9.2020
Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. KN 2278 k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
16.9.2020 25.9.2020
Pozvánka na zasedání ZO ve STŘEDU 23. září 2020
Usnesení a pozvánky
4.9.2020 22.9.2020
Oznámení o 1. zasedání okrskové volební komise pro volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR
Ostatní dokumenty, volby
4.9.2020 21.9.2020
Usnesení ze zasedání ZO dne 3.září 2020
Usnesení a pozvánky
26.6.2020 16.9.2020
OZNÁMENÍ o zveřejnění rozpočtového hospodaření - nové dokumenty od 26.6.2020
Rozpočty
27.8.2020 4.9.2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 3. září 2020
Usnesení a pozvánky
20.8.2020 27.8.2020
Oznámení - zasedání ZO dne 27.8.2020 se nekoná
Usnesení a pozvánky
31.7.2020 20.8.2020
Usnesení ze zasedání ZO dne 30.7.2020
Usnesení a pozvánky
31.7.2020 17.8.2020
Krajský úřad JMK - Veřejná vyhláška: Oznámení o možnosti vyjádření k vydání SP na stavbu Silnice I/53 Znojmo-Lechovice
Ostatní dokumenty, volby
31.7.2020 17.8.2020
Obec Dyje - záměr pronájmu nemovitosti - část pozemku p.č KN 248/1 k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
31.7.2020 17.8.2020
Obec Dyje - záměr prodeje nemovitosti pozemek p.č. KN 329/42 k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
31.7.2020 17.8.2020
Obec Dyje - záměr prodej nemovitosti pozemek p.č. KN 2521/10 k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
31.7.2020 17.8.2020
Obec Dyje - oznámení záměru výpůjčky nemovité hmotné věci kiosek na občerstvení v Dyji
Záměry prodeje a pronájmu
31.7.2020 17.8.2020
Obec Dyje - oznámení záměru výpůjčky hmotné nemovité věci nebytový prostor v budově Dyje čp. 128
Záměry prodeje a pronájmu
31.7.2020 17.8.2020
Obec Dyje - záměr pronájmu nebytových prostor hospody Hostinec Na Růžku v Dyji čp. 31
Záměry prodeje a pronájmu
23.7.2020 31.7.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 30.7.2020
Usnesení a pozvánky
17.1.2020 23.7.2020
VaK Znojemsko Oznámení o zveřejněných dokumentech
Dokumenty svazku obcí
29.6.2020 22.7.2020
Usnesení ze zasedání ze dne 26.6.2020
Usnesení a pozvánky
19.6.2020 15.7.2020
Usnesení ze zasedání ZO dne 18.6.2020
Usnesení a pozvánky
15.4.2020 15.7.2020
Státní pozemkový úřad ČR Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. KN 2169 k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
5.6.2020 30.6.2020
Opatření vlády ČR - dočasná ochrana vnitřních hranic ČR
Ostatní dokumenty, volby
19.6.2020 29.6.2020
NOVĚ Pozvánka na zasedání ZO v pátek dne 26.6.2020 v 16:00 hodin
Usnesení a pozvánky
15.4.2020 26.6.2020
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ rozpočtového hopodaření obce Dyje
Rozpočty
15.5.2020 24.6.2020
KrÚ Brno - Veřejná vyhláška: Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Veřejné vyhlášky
8.6.2020 23.6.2020
VaK Znojemsko - Příloha k ZÚ
8.6.2020 23.6.2020
VaK Znojemsko Návrh Závěrečnéhop účtu DSO VaK Znojemsko za rok 2019
Dokumenty svazku obcí
8.6.2020 23.6.2020
VaK Znojemsko Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření příloha k závěrečnému účtu DSO Vak Znojemsko
Dokumenty svazku obcí
8.6.2020 23.6.2020
VaK Znojemsko - Výkaz hospodaření svazku za rok 2019 - příloha k ZÚ
Dokumenty svazku obcí
8.6.2020 23.6.2020
VaK Znojemsko - Příloha k ZÚ
Dokumenty svazku obcí
8.6.2020 23.6.2020
VaK Znojemsko - Příloha k ZÚ
Dokumenty svazku obcí
8.6.2020 23.6.2020
VaK Znojemsko - příloha k ZÚ
Dokumenty svazku obcí
8.6.2020 23.6.2020
VaK Znojemsko - příloha k ZÚ
Dokumenty svazku obcí
11.6.2020 19.6.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 18.06.2020
Usnesení a pozvánky
27.5.2020 15.6.2020
Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2019
Závěrečné účty
27.5.2020 15.6.2020
Zpráva o výsledku hospodaření obce Dyje za rok 2020 Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu
Závěrečné účty
27.5.2020 15.6.2020
Výkaz FIN o finančním hospodaření obce za rok 2019 Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu
Závěrečné účty
18.5.2020 10.6.2020
Oznámení - zasedání zastupitelstva obce se ve čtvrtek 28. května 2020 nekoná
Usnesení a pozvánky
17.3.2020 5.6.2020
Vláda ČR Opatření obecné povahy - dočasná ochrana hranic ČR
Veřejné vyhlášky
9.4.2020 27.5.2020
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam DAŃ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
Veřejné vyhlášky
4.5.2020 22.5.2020
Usnesení ZO ze dne 30.4.2020
Usnesení a pozvánky
4.5.2020 20.5.2020
Obec Dyje záměr prodeje části pozemku p.č. KN 78 k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
4.5.2020 20.5.2020
Obec Dyje záměr pronájmu kiosku s pergolou na fotbalovém hřišti v Dyji
Záměry prodeje a pronájmu
6.4.2020 6.5.2020
Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejné vyhlášky
5.2.2020 5.5.2020
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
16.4.2020 4.5.2020
Krajský úřad JMK - Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení stavebního řízení "Silnice I/53 Znojmo-Lechovice"
Veřejné vyhlášky
23.4.2020 1.5.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 30.4.2020
Usnesení a pozvánky
27.3.2020 22.4.2020
Usnesení ze zasedání ZO dne 26.3.2020
Usnesení a pozvánky
10.3.2020 15.4.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Dyje
Rozpočty
16.3.2020 30.3.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje konání aukce na pozemek p.č. KN 118/1 k.ú.Dyje
Dražební vyhlášky
19.3.2020 27.3.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 26.3.2020 v 18:00 hodin
Usnesení a pozvánky
18.3.2020 27.3.2020
Usnesení ze zasedání ZO dne 17.3.2020
Usnesení a pozvánky
10.3.2020 26.3.2020
Obec Dyje - Střednědobý výhled na rok 2021-2022-2023 v tis. Kč
Rozpočty
10.3.2020 26.3.2020
Návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2020
Rozpočty
28.2.2020 19.3.2020
Usnesení ze zasedání ZO dne 27.2.2020
Usnesení a pozvánky
10.3.2020 18.3.2020
Pozvánka na zasední ZO v úterý dne 17.3.2020 v 17:00 hodin
Usnesení a pozvánky
3.3.2020 17.3.2020
Obec Dyje - výzva k podání nabídky na VZMR "Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Dyje" ev.č. D-02-2020
Ostatní dokumenty, volby
3.3.2020 17.3.2020
Obec Dyje - Zadávací dokumentace na zakáku č. D-02-2020 Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Dyje
Ostatní dokumenty, volby
28.2.2020 16.3.2020
Obec Dyje - Záměr pronájmu části pozemku p.č.KN 1878 a p.č.KN 1879 k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
20.12.2019 10.3.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje
Rozpočty
20.2.2020 28.2.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 27.2.2020
Usnesení a pozvánky
12.2.2020 24.2.2020
Oznámení o dni konání Masopustu v obci Dyje dle OZV 1/2019, o nočním klidu
Veřejné vyhlášky
31.1.2020 20.2.2020
Usnesení ze zasedání ZO dne 30.1.2020
Usnesení a pozvánky
3.2.2020 18.2.2020
Výzva č.20825001 k podání nabídky na opravu střechy OÚ Dyje
Ostatní dokumenty, volby
31.1.2020 17.2.2020
Záměr pronájmu nebytových prostor na OÚ Dyje čp. 128
Záměry prodeje a pronájmu
31.1.2020 17.2.2020
Záměr prodeje pozemků v k.ú.Dyje
Záměry prodeje a pronájmu
23.1.2020 31.1.2020
Pozvánka na zasedání ZO dne 30.ledna 2020 v 17:00 hodin
Usnesení a pozvánky