Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Czech POINT

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl ulehčit a zjednodušit komunikaci občanů s úřady.

Czech POINT je asistované místo výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude možné také učinit jakékoliv podání ke státu.

Více zde...

 

Od ledna 2024 již není možné prokazovat totožnost žadatele o ověření podpisu řidičským průkazem, ale pouze občanským průkazem či cestovním dokladem (pro občany ČR).

Nově bude od 3. ledna 2024 možné ověřovat na kontaktních místech veřejné správy (CzechPOINT) také elektronický podpis na elektronickém dokumentu, který podobně jako při elektronické konverzi dokumentu musí být nejprve nahrán do CzechPOINT Úschovny a poté se žadatel osobně dostaví s potvrzením na přepážku CzechPOINT, kde prokáže svou totožnost. Ověřovat lze kvalifikovaný a zaručený elektronický podpis, ale také prostý elektronický podpis.

Od 1.1.2024 byl také novelou zákona č. 414/2023 Sb. zvýšen správní poplatek za ověření podpisu na částku 50 Kč/každý podpis. Poplatek za ověřování listin a konverzi dokumentů zůstal nezměněn, tedy ve výši 30 Kč/stránku.