Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2024

Vážení občané,

jménem OBLASTNÍ CHARITY ZNOJMO děkujeme všem, kteří přispěli do pokladničky Tříkrálové sbírky 2024

Celkem v obci Dyje :         18.419,- Kč

Poděkování patří i všem dárcům i těm, kteří se obětavě podíleli na sbírce:

celkový přehled je zveřejněn na www.trikralovasbirka.cz

DĚKUJEME VÁM!!

S vděčností

OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO, Dolní Česká 1, Znojmo

www.znojmo.charita.cz

Pozvánka A sportuj Znojmo 8.3.2024

Oznámení o vyhlášení právních předpisů územních samosprávných celků: Obecně závazné vyhlášky obec Dyje, vydané dne 26.01.2024, s účinností  od 10.02.2024

ODKAZ NA SBÍRKU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚSC

OZV 1/2024, o nočním klidu

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPKUXW2TTH4BNA2

Zásilkový prodej drůbeže ZN

Zásilkový prodej drůbeže ZN II

Informace o hrazení místních poplatků pro rok 2024

Od středy 4. ledna 2024 je pro veřejnost otevřen Obecní úřad v Dyji v úředních hodinách:

pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 h a od 13.00 do 17:00 h. 

Nadále je upřednostňován kontakt s obecním úřadem přes tel. 515234410, nebo elektronickou zprávou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a bezhotovostní úhrady.

Místní poplatky upřednostňujeme hradit bezhotovostně na účet číslo 12524741/0100 u KB od 1 . ledna 2024,  do pozn. uvést jméno a bydliště poplatníka.

 • Poplatek ze psů: za jednoho psa je 60,- Kč, za každého dalšího psa 100,- Kč.
 • Splatnost poplatku je od 1. ledna do 31. března 2024.

(Dle nové Obecně závazné vyhlášky obce Dyje č. 1/2023, o místním poplatku ze psů, platné od 1.1.2024)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Poplatek za odvoz komunálního odpadu: sazba je  600,- Kč za jednoho poplatníka.
 • Splatnost poplatku je od 1. ledna do 30. června 2024.
 •  

Dle nové Obecně závazné vyhlášky obce Dyje č. 2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, platné od 1.1.2024 již NEJSOU OSVOBOZENY děti a mladiství ve věku 0-18 let a osoby starší 65-ti let!!!!

NOVĚ hradí místní poplatek ve výši 600,- Kč i vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (ZAHRADKÁŘI), ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce a to na základě podaného oznámení k poplatkové povinnosti pro poplatníky (viz níže tiskopis ke stažení). Povinnost podání do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, od 1.1.2024.

 

Osvobození je dle zákona o místních poplatcích, dále  pro poplatníky zdržující se v zahraničí déle než 6 měsíců a poplatníky s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Dyje č.p. 128.

Nesplní-li poplatník povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. (tj. do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tedy od 1.1.2024)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David Matoušek, starosta

Novinky JŘ Znojmo Hrušovany nad Jev

Ke stažení:
FileDescriptionFile size
Download this file (JŘ 246 Znojmo-Břeclav od 10.12.2023.pdf)JŘ 246 Znojmo-Břeclav od 10.12.2023 182 kB

Oznámení o vyhlášení právních předpisů územních samosprávných celků: Obecně závazné vyhlášky obec Dyje, vydané dne 30.11.2023, s účinností  od 1.1.2024

ODKAZ NA SBÍRKU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚSC

OZV 1/2023 o místním poplatku ze psů

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPP6BP2LWQ6GMF54

 

OZV 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPDIJJK3Q47EAIY

 

zveřejnéné na úřední desce obce v sekci "Obecně závazné vyhlášky" od 8.12.2023

Žádáme občany a bydlící, aby v zimním období neparkovali automobily na místních komunikacích z důvodu shrnování sněhu a posypu silnic. Při nedodržení výzvy nebude možné komunikace udržovat a upravit ke sjízdnosti.

Obecní úřad Dyje

KNIHOVNA otevřena pro čtenáře od od 8. ledna 2024 vždy každé PONDĚLÍ a to v hodinách:  od 16:00 do 18:00 hodin

David Matoušek, starosta

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Policie České republiky varuje občany před různými podvodníky na internetu.

V současné době občané běžně komunikují pomocí mobilních telefonů
nebo počítačů přes různé sociální sítě a aplikace.

Aby toto počínání bylo bezpečné, je nutné dodržovat několik důležitých pravidel:

 • chraňte si své soukromí a nesdělujte své osobní údaje
 • neprozrazujte tyto údaje ani o dalších lidech
 • nikdy nesdělujte žádné PIN kódy, bezpečnostní kódy, ověřovací kódy nebo hesla
 • nikdy neposílejte fotografie své platební karty či osobních dokladů
 • nebuďte na internetu příliš důvěřiví, ne všechno, co se tam píše je pravda a ne všichni uvádějí svoji pravou identitu
 • nenechte s sebou manipulovat, buďte opatrní, obezřetní a nedávejte podvodníkům šanci
 • pokud se cítíte napadeni či ohroženi, neváhejte a svěřte se někomu, komu důvěřujete, případně se obraťte na Policii České republiky.

 

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, v.r.
komisař oddělení tisku a prevence

Platnost OBČANSKÉHO PRŮKAZU nově

Zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Dyje, Dyje č.p. 128, 669 02 Znojmo, IČO: 00600326 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený Rozpočet Obce Dyje na aktuální rok, schválený Střednědobý výhled rozpočtu, schválená Rozpočtová opatření, schválený Závěrečný účet, schválené Rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách Obce Dyje.

Tyto dokumenty rozpočtového hospodaření obce Dyje jsou dostupné na adrese:

https://www.obec-dyje.cz/verejne-dokumenty/rozpocty-a-opatreni a https://www.obec-dyje.cz/verejne-dokumenty/rozpoctoveho-hospodareni

Cesta:              VEŘEJNÉ DOKUMENTY              ROZPOČTY A OPATŘENÍ

                                                                     ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Dyje, Dyje č.p. 128, okr. Znojmo.

Na úřední desce OÚ Dyje ve fyzické a elektronické podobě jsou zveřejněny a vyhlášeny Obecně závazné vyhlášky obce Dyje:
OZV č. 1/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s nabytím účinnosti 15 dnem po vyhlášení  + sazebník
OZV č. 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém opdadového hospodářství platnou od 1.1.2022 - místní poplatek ve výši 500,- Kč.
 

                                                                                                                                                                  Obecní úřad Dyje

Kanalizace – správný hospodář

Pokyny pro obyvatele domů a bytů

 K čemu slouží kanalizace?

Kanalizace odvádí odpadní vody z domácností nebo průmyslových objektů na čistírnu odpadních vod (ČOV), kde se vyčistí a vypustí zpět do přírody. K překonání různých terénních nerovností jsou součástí kanalizačních systémů čerpací stanice, které pomáhají přepravit odpadní vodu v místech, kde to nelze samospádem. Špatné zacházení nebo vypouštění do kanalizace různých nevhodných látek či předmětů, ale může čerpací stanici ucpat nebo dokonce nenávratně poškodit. Každá oprava čerpadla, ať už je majetkem Vaším nebo Vaší obce, vyjde až na 10 tis. Kč. Pokud tyto nevhodné látky či předměty doputují až na ČOV, zvyšují provozní náklady ČOV na jejich odstranění.  

Co do kanalizace patří?

 • Odpadní voda – je to voda znečištěná během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní a mytí nádobí.

Co do kanalizace nepatří?

 • Zbytky potravin – jsou dobré leda tak ke krmení potkanů! I po rozmělnění kuchyňským drtičem mají zbytky potravin společně s navázanými tuky za následek usazení pevných látek v kanalizaci, a tím snížení možného průtoku odpadních vod.
 • Oleje a tuky – usazují se na stěnách kanalizace, kde tuhnou a nabalují na sebe zbytky potravin, ubrousky a další nerozpuštěné nečistoty. To má za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek. Rozkládající se tuk je také doprovázen nepříjemným zápachem, který se může šířit ven z kanalizačních vstupů.
 • Hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, pleny, vatové tyčinky a další – vlhčené ubrousky jsou vyrobené z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů a mají tendenci ulpívat ve stokové síti v záhybech a kříženích. Plastové části nepodléhají rozkladu a zanášejí, nebo zcela zničí čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Při rozmělnění navíc vznikají částice nebezpečných mikroplastů. Čerpadla mohou poškodit také vláknité materiály, např. kousky vaty, odličovací tampony.
 • Chemikálie, léky a další nebezpečné látky (např. ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla) – některé látky jsou vysoce jedovaté a výbušné a už jen jejich malé množství může negativně ovlivnit nebo zcela zlikvidovat potřebné bakterie, které v komunálních ČOV odstraňují biologicky odbouratelné látky.

Buďme dobrými hospodáři, chraňme svoje přípojky, a tím předejdeme zanesení, ucpání a poškozování kanalizace a jejích součástí.

Co nepatří do kanalizace

Bez názvu

Ke stažení:
FileDescriptionFile size
Download this file (Článek hřbitov v Dyji.pdf)Znojemsko- Dyjský hřbitov 1149 kB
V sobotu 19. 6. 2021 zorganizovala Asociace žen Dyje a Obec Dyje tradiční Den dětí. Nechyběly disciplíny jako skákání v pytli, přetahování lanem aj. Děti si mohly v tvořivé dílničce vyrobit větrník či vypískovat obrázek na památku. Celý den byl ukončen opékáním špekáčků.
 
Všem rodičům a dětem děkujeme za hojnou účast na této akci a již nyní se těšíme na příští rok.
 
Lenka Plešková a Petra Hřebíčková

OZNÁMENÍ

Byla vydána publikace o historii a současnosti obce Dyje " Pozdrav z Dyje". Knihu lze zakoupit v obchodě potravin U Truhlářů nebo u pana Ing. Zony.

Obecní úřad Dyje

Pozdrav z Dyje

obec na web

 

Mobilní aplikace Vás bude informovat přímo do vašeho mobilního zařízení o novinkách z obcí ve vašem okolí.

V sobotu 22. února se v naší obci uskutečnil průvod masopustních mask za doprovodu hudby. 

autor fotek : Jiří Fiala