Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Milí občané,

rádi bychom vám touto cestou nabídli účast na výběru návrhu obecního znaku. Níže naleznete jeho dvě možné podoby společně s legendou, která vysvětluje, k čemu jednotlivé barvy a symboly odkazují.

Označte (zakroužkujte) variantu, která vás nejvíce zaujala!

Návrh, jenž získá nejvyšší počet hlasů, pak zašleme ke schválení do Poslanecké sněmovny ČR.

Vybraný znak poté bude navždy reprezentovat naši obec.

Tato anketa bude ukončena ke dni 25. září 2023!

Anketní lístky jsou k dispozici na OÚ v Dyji, v prodejně u Truhlářů nebo jste je obdrželi přímo domů do poštovní schránky.

Vyplněné anketní lístky vhazujte prosím do schránky u OÚ v Dyji nebo v prodejně U Truhlářů.

Děkujeme za spolupráci.

zastupitelé obce Dyje

 

Legenda

 1. BUDOVA KOSTELA sv. Jana Nepomuckého = ústřední motiv, hlavní dominanta naší obce

 2. ŘEKA DYJE = řeka v blízkosti obce

 3. LILIE = odkaz k premonstrátskému řádu, jenž měl v historii obce i blízkého Znojma velký význam a zároveň je lilie obsažena ve znaku města Znojma

 4. Barvy ZLATÁ a MODRÁ = tradiční moravské zemské barvy i barvy města Znojma v blízkosti obce

 

znak navrh varianta

Pozvánka FLORA Olomouc zájezd

Informace o hrazení místních poplatků pro rok 2023

Od pondělí 2. ledna 2023 je pro veřejnost otevřen Obecní úřad v Dyji v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 h a od 13.00 do 17:00 h. 

Nadále je upřednostňován kontakt s obecním úřadem přes tel. 515234410, nebo elektronickou zprávou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a bezhotovostní úhrady.

Místní poplatky upřednostňujeme hradit bezhotovostně na účet číslo 12524741/0100 u KB,  do pozn. uvést jméno a bydliště poplatníka.

 • Poplatek ze psů: za jednoho psa je 60,- Kč, za každého dalšího psa 100,- Kč.
 • Splatnost poplatku je do 31. března 2023.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Poplatek za odvoz komunálního odpadu: sazba je 500,- Kč za jednoho poplatníka.
 • Splatnost poplatku je do 30. června 2023.

- Osvobozeny od poplatku jsou osoby mladší 18 let, a to do konce příslušného kalendářního roku, ve kterém tento věk dovrší.

- Osvobozeny od poplatku jsou osoby ve věku 65 let a starší, a to i za kalendářní rok, ve kterém věk 65 let dovršila.

- Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce,

a která je stavbou určenu k individuální rekreaci v lokalitě zahrádek z důvodu nedostupnosti svozové techniky.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. (tj. do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tedy od 1.1.2023)

Nová Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, platná od 1.1.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David Matoušek, starosta

Obecní úřad Dyje oznamuje, že  je Místní knihovna Dyje  je OTEVŘENA

vždy každé PONDĚLÍ a to v hodinách:  od 16:00 do 18:00 hodin

David Matoušek, starosta

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Policie České republiky varuje občany před různými podvodníky na internetu.

V současné době občané běžně komunikují pomocí mobilních telefonů
nebo počítačů přes různé sociální sítě a aplikace.

Aby toto počínání bylo bezpečné, je nutné dodržovat několik důležitých pravidel:

 • chraňte si své soukromí a nesdělujte své osobní údaje
 • neprozrazujte tyto údaje ani o dalších lidech
 • nikdy nesdělujte žádné PIN kódy, bezpečnostní kódy, ověřovací kódy nebo hesla
 • nikdy neposílejte fotografie své platební karty či osobních dokladů
 • nebuďte na internetu příliš důvěřiví, ne všechno, co se tam píše je pravda a ne všichni uvádějí svoji pravou identitu
 • nenechte s sebou manipulovat, buďte opatrní, obezřetní a nedávejte podvodníkům šanci
 • pokud se cítíte napadeni či ohroženi, neváhejte a svěřte se někomu, komu důvěřujete, případně se obraťte na Policii České republiky.

 

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, v.r.
komisař oddělení tisku a prevence

Platnost OBČANSKÉHO PRŮKAZU nově

Zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Dyje, Dyje č.p. 128, 669 02 Znojmo, IČO: 00600326 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený Rozpočet Obce Dyje na aktuální rok, schválený Střednědobý výhled rozpočtu, schválená Rozpočtová opatření, schválený Závěrečný účet, schválené Rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách Obce Dyje.

Tyto dokumenty rozpočtového hospodaření obce Dyje jsou dostupné na adrese:

https://www.obec-dyje.cz/verejne-dokumenty/rozpocty-a-opatreni a https://www.obec-dyje.cz/verejne-dokumenty/rozpoctoveho-hospodareni

Cesta:              VEŘEJNÉ DOKUMENTY              ROZPOČTY A OPATŘENÍ

                                                                     ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Dyje, Dyje č.p. 128, okr. Znojmo.

Na úřední desce OÚ Dyje ve fyzické a elektronické podobě jsou zveřejněny a vyhlášeny Obecně závazné vyhlášky obce Dyje:
OZV č. 1/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s nabytím účinnosti 15 dnem po vyhlášení  + sazebník
OZV č. 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém opdadového hospodářství platnou od 1.1.2022 - místní poplatek ve výši 500,- Kč.
 

                                                                                                                                                                  Obecní úřad Dyje

Kanalizace – správný hospodář

Pokyny pro obyvatele domů a bytů

 K čemu slouží kanalizace?

Kanalizace odvádí odpadní vody z domácností nebo průmyslových objektů na čistírnu odpadních vod (ČOV), kde se vyčistí a vypustí zpět do přírody. K překonání různých terénních nerovností jsou součástí kanalizačních systémů čerpací stanice, které pomáhají přepravit odpadní vodu v místech, kde to nelze samospádem. Špatné zacházení nebo vypouštění do kanalizace různých nevhodných látek či předmětů, ale může čerpací stanici ucpat nebo dokonce nenávratně poškodit. Každá oprava čerpadla, ať už je majetkem Vaším nebo Vaší obce, vyjde až na 10 tis. Kč. Pokud tyto nevhodné látky či předměty doputují až na ČOV, zvyšují provozní náklady ČOV na jejich odstranění.  

Co do kanalizace patří?

 • Odpadní voda – je to voda znečištěná během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní a mytí nádobí.

Co do kanalizace nepatří?

 • Zbytky potravin – jsou dobré leda tak ke krmení potkanů! I po rozmělnění kuchyňským drtičem mají zbytky potravin společně s navázanými tuky za následek usazení pevných látek v kanalizaci, a tím snížení možného průtoku odpadních vod.
 • Oleje a tuky – usazují se na stěnách kanalizace, kde tuhnou a nabalují na sebe zbytky potravin, ubrousky a další nerozpuštěné nečistoty. To má za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek. Rozkládající se tuk je také doprovázen nepříjemným zápachem, který se může šířit ven z kanalizačních vstupů.
 • Hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, pleny, vatové tyčinky a další – vlhčené ubrousky jsou vyrobené z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů a mají tendenci ulpívat ve stokové síti v záhybech a kříženích. Plastové části nepodléhají rozkladu a zanášejí, nebo zcela zničí čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Při rozmělnění navíc vznikají částice nebezpečných mikroplastů. Čerpadla mohou poškodit také vláknité materiály, např. kousky vaty, odličovací tampony.
 • Chemikálie, léky a další nebezpečné látky (např. ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla) – některé látky jsou vysoce jedovaté a výbušné a už jen jejich malé množství může negativně ovlivnit nebo zcela zlikvidovat potřebné bakterie, které v komunálních ČOV odstraňují biologicky odbouratelné látky.

Buďme dobrými hospodáři, chraňme svoje přípojky, a tím předejdeme zanesení, ucpání a poškozování kanalizace a jejích součástí.

Co nepatří do kanalizace

Bez názvu

Ke stažení:
FileDescriptionFile size
Download this file (Článek hřbitov v Dyji.pdf)Znojemsko- Dyjský hřbitov 1149 kB
V sobotu 19. 6. 2021 zorganizovala Asociace žen Dyje a Obec Dyje tradiční Den dětí. Nechyběly disciplíny jako skákání v pytli, přetahování lanem aj. Děti si mohly v tvořivé dílničce vyrobit větrník či vypískovat obrázek na památku. Celý den byl ukončen opékáním špekáčků.
 
Všem rodičům a dětem děkujeme za hojnou účast na této akci a již nyní se těšíme na příští rok.
 
Lenka Plešková a Petra Hřebíčková

OZNÁMENÍ

Byla vydána publikace o historii a současnosti obce Dyje " Pozdrav z Dyje". Knihu lze zakoupit v obchodě potravin U Truhlářů nebo u pana Ing. Zony.

Obecní úřad Dyje

Pozdrav z Dyje

obec na web

 

Mobilní aplikace Vás bude informovat přímo do vašeho mobilního zařízení o novinkách z obcí ve vašem okolí.

V sobotu 22. února se v naší obci uskutečnil průvod masopustních mask za doprovodu hudby. 

autor fotek : Jiří Fiala