Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná v pondělí dne 6.12.2021 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu Dyje, kde je v programu jednání  "volba starosty obce". Podrobnější informace v pozvánce na úřední desce odkaz: Úřední deska→pozvánky→Pozvánka na zasedání ZO .

Svatopluk Kúřil, místostarosta obce

 

Místní knihovna v Dyji je nově otevřena od pondělí 11. října 2021 a to každé pondělí v době od 17:00 do 19:00 hodin (mimo svátky a měsíc červen, červenec a srpen).  Nachází se v I. patře budovy Obecního úřadu v Dyji.

Kanalizace – správný hospodář

Pokyny pro obyvatele domů a bytů

 K čemu slouží kanalizace?

Kanalizace odvádí odpadní vody z domácností nebo průmyslových objektů na čistírnu odpadních vod (ČOV), kde se vyčistí a vypustí zpět do přírody. K překonání různých terénních nerovností jsou součástí kanalizačních systémů čerpací stanice, které pomáhají přepravit odpadní vodu v místech, kde to nelze samospádem. Špatné zacházení nebo vypouštění do kanalizace různých nevhodných látek či předmětů, ale může čerpací stanici ucpat nebo dokonce nenávratně poškodit. Každá oprava čerpadla, ať už je majetkem Vaším nebo Vaší obce, vyjde až na 10 tis. Kč. Pokud tyto nevhodné látky či předměty doputují až na ČOV, zvyšují provozní náklady ČOV na jejich odstranění.  

Co do kanalizace patří?

  • Odpadní voda – je to voda znečištěná během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní a mytí nádobí.

Co do kanalizace nepatří?

  • Zbytky potravin – jsou dobré leda tak ke krmení potkanů! I po rozmělnění kuchyňským drtičem mají zbytky potravin společně s navázanými tuky za následek usazení pevných látek v kanalizaci, a tím snížení možného průtoku odpadních vod.
  • Oleje a tuky – usazují se na stěnách kanalizace, kde tuhnou a nabalují na sebe zbytky potravin, ubrousky a další nerozpuštěné nečistoty. To má za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek. Rozkládající se tuk je také doprovázen nepříjemným zápachem, který se může šířit ven z kanalizačních vstupů.
  • Hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, pleny, vatové tyčinky a další – vlhčené ubrousky jsou vyrobené z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů a mají tendenci ulpívat ve stokové síti v záhybech a kříženích. Plastové části nepodléhají rozkladu a zanášejí, nebo zcela zničí čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Při rozmělnění navíc vznikají částice nebezpečných mikroplastů. Čerpadla mohou poškodit také vláknité materiály, např. kousky vaty, odličovací tampony.
  • Chemikálie, léky a další nebezpečné látky (např. ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla) – některé látky jsou vysoce jedovaté a výbušné a už jen jejich malé množství může negativně ovlivnit nebo zcela zlikvidovat potřebné bakterie, které v komunálních ČOV odstraňují biologicky odbouratelné látky.

Buďme dobrými hospodáři, chraňme svoje přípojky, a tím předejdeme zanesení, ucpání a poškozování kanalizace a jejích součástí.

Co nepatří do kanalizace

Nutná registrace:   +420 725 661 035          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Policie ČR zájemci do služebního poměru

Ke stažení:
FileDescriptionFile size
Download this file (2021 09 -10 STACI_JEN_PRIJIT.pdf)Leták.pdf 522 kB

Bez názvu

Ke stažení:
FileDescriptionFile size
Download this file (Článek hřbitov v Dyji.pdf)Znojemsko- Dyjský hřbitov 1149 kB
V sobotu 19. 6. 2021 zorganizovala Asociace žen Dyje a Obec Dyje tradiční Den dětí. Nechyběly disciplíny jako skákání v pytli, přetahování lanem aj. Děti si mohly v tvořivé dílničce vyrobit větrník či vypískovat obrázek na památku. Celý den byl ukončen opékáním špekáčků.
 
Všem rodičům a dětem děkujeme za hojnou účast na této akci a již nyní se těšíme na příští rok.
 
Lenka Plešková a Petra Hřebíčková

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Dyje, Dyje č.p. 128, 669 02 Znojmo, IČO: 00600326

Zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet Obce Dyje na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet, schválené rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách Obce Dyje.

Tyto dokumenty rozpočtového hospodaření obce Dyje jsou dostupné na adrese:

https://www.obec-dyje.cz/verejne-dokumenty/rozpocty-a-opatreni a https://www.obec-dyje.cz/verejne-dokumenty/rozpoctoveho-hospodareni

Cesta:              VEŘEJNÉ DOKUMENTY              ROZPOČTY A OPATŘENÍ

                                                                         ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Dyje, Dyje č.p. 128, okr. Znojmo

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na úřední desce obce Dyje je  od 13. května 2021 zveřejněn návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2020.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2020 mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání ZO konaném dne 27.05.2021 v 17.00 hodin na obecním úřadě.                 Staněk Jiří, starosta obce           

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                   

Informace pro občany o provozu na obecním úřadě a hrazení místních poplatků v roce 2021
 
  Informace o placení místních poplatků v roce 2021

 Místní poplatky upřednostňujeme hradit bezhotovostně na účet číslo 12524741/0100 u KB,  do pozn. uvést jméno a bydliště poplatníka.
  • Poplatek ze psů:  za jednoho psa je 60,- Kč, za každého dalšího psa, 100,- Kč.
  • Splatnost poplatku je do 31. března 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Poplatek za odvoz komunálního odpadu: sazba je 300,- Kč za jednoho poplatníka.

- Osvobozeny od poplatku jsou fyzické osoby v roce, ve kterém se narodili do 18-ti let věku, a to do konce příslušného kalendářního roku. 

- Osvobozeny od poplatku jsou fyzické osoby v roce dovršení 65-ti let, a to do konce příslušného kalendářního roku, a starší.

  • Splatnost poplatku je do 30. června 2021.

 
Jiří Staněk, starosta

OZNÁMENÍ

Byla vydána publikace o historii a současnosti obce Dyje " Pozdrav z Dyje". Knihu lze zakoupit v obchodě potravin U Truhlářů nebo u pana Ing. Zony.

Obecní úřad Dyje

Pozdrav z Dyje

Očkovací místo ve Znojmě

Rozpis svozu odpadů 2021 Dyje

Ke stažení:
FileDescriptionFile size
Download this file (Rozpis vyvozu odpadu Dyje rok 2021.pdf)Rozpis vyvozu odpadu Dyje rok 2021.pdf 138 kB

V sobotu 27. 6. 2020 se děti se svými rodiči vydali vláčkem z Dyje do Znojma a zpět. Výlet se náramně vydařil. Velké poděkování patří Lence Pleškové za zorganizování celé akce.                               

Příspěvek od Mgr. Petry Hřebíčkové

V neděli 28. 6. 2020 se v Dyji na hřišti uskutečnil SRANDAMAČ ve fotbale. Turnaje se zúčastnily celkem tři týmy - maminky, tatínkové a  děti. Turnaj byl velice napínavý a plný hůmorných okamžiků. Od samého začátku bylo vidět, že děti mají natrénováno a celý turnaj nakonec vyhrály.

Velmi si vážíme podpory Vás - rodičů, prarodičů, kteří jste nám s celou akcí pomáhali. Za to všechno Vám moc děkujeme.

Všem přejeme krásné prázdniny a v srpnu se na všechny opět těšíme.

Za celý tým Hřebíčková

obec na web

 

Mobilní aplikace Vás bude informovat přímo do vašeho mobilního zařízení o novinkách z obcí ve vašem okolí.

V sobotu 22. února se v naší obci uskutečnil průvod masopustních mask za doprovodu hudby. 

autor fotek : Jiří Fiala