Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Velkoobjemový kontejner na domovní odpad

V pondělí 20. září 2021 bude od 8:00 hodin u kole přistaven velkoobjemový kontejner na domovní odpad a v úterý 21. září 2021 bude přemístěn do spodní části obce k parčíku - dětskému hřišti.

Do velkoobjemového kontejneru se ukládá: starý nábytek, koberce, lina, matrace, keramika a podobně.

Vývoz nádob na papír

Svozová firma Jan Klíčník Tasovice bude v pondělí 20. září 2021 vyvážet modné nádoby na papír.

Obecní úřad Dyje

Dětské hřiště - zákaz vodění psů

Obecní úřad Dyje zakazuje návštěvníkům dětského hřiště (parčík) vodit psy na hřiště, kde byly nalezeny psí exkrementy. Zákaz je uveden i v provozním řádu dětského hřiště v Dyji.

Obecní úřad Dyje

Upozornění pro obyvatele obce Dyje na používání zábavné pyrotechniky

Obec žádá občany, aby nepoužívali zábavnou pyrotechniku při různých rodinných oslavách. V případě, jestli občané nebudou respektovat žádost obce, tak obec bude nucena vyhotovit obecně závaznou vyhlášku o používání zábavné pyrotechniky. To by nejvíc uškodilo dětem, které by si nemohly v bunkru pana Habrdleho a pana Prokeše na pořádaných akcích zastřílet ze zbraní. Akce by se konaly dvakrát do roka - červen, září odpoledne. Žádný ohňostroj a petardy nebudou.

Jiří Staněk
starosta obce