Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Vodárenská a.s. Znojmo oznamuje, že  dne 22.1.2021 opravuje poruchu na vodovodním řádu a nepůjde voda ve spodní části obce Dyje od 8:00 do 14:00 hodin.

Obecní úřad Dyje

Obecní úřad žádá občany, aby v zimním období neparkovali automobily na místních komunikacích a v jejich blízkosti z důvodu prohrnování sněhu a zimního posypu. V případě nedodržování obec vyřídí a umístí dopravní značení "Zákaz stání".

Jiří Staněk, starosta

Obecní úřad Dyje oznamuje, že mohou občané chodit na obecní úřad platit poplatky za psa a odpady a to za podmínky dodržování hygienických pravidel krizového opatření a nařízení vlády:

zakrytí nosu a úst , dezinfekce rukou při vstupu na úřad, dodržování rozestupů 2 metry.

Úřední hodiny znovu obnoveny - pondělí 18:00 - 19:00 hodin, út-pá dle příromnosti pracovníka OÚ.

Dětské hřiště - zákaz vodění psů

Obecní úřad Dyje zakazuje návštěvníkům dětského hřiště (parčík) vodit psy na hřiště, kde byly nalezeny psí exkrementy. Zákaz je uveden i v provozním řádu dětského hřiště v Dyji.

Obecní úřad Dyje