Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Z důvodu umístění lešení před budovou obecního úřadu v Dyji nelze parkovat autem před úřadem. Žádáme občany, aby nezajížděli k úřadu a auto nechávali jinde - možnost parkování u kolejí. Zároveň žádáme o opatrnost při vstupu do areálu obecního úřadu, kde bude probíhat v říjnu a listopadu oprava střechy.

Jiří Staněk, starosta

Obecní úřad Dyje oznamuje, že mohou občané chodit na obecní úřad platit poplatky za psa a odpady a to za podmínky dodržování hygienických pravidel krizového opatření a nařízení vlády:

zakrytí nosu a úst , dezinfekce rukou při vstupu na úřad, dodržování rozestupů 2 metry.

Úřední hodiny znovu obnoveny - pondělí 18:00 - 19:00 hodin, út-pá dle příromnosti pracovníka OÚ.

Dětské hřiště - zákaz vodění psů

Obecní úřad Dyje zakazuje návštěvníkům dětského hřiště (parčík) vodit psy na hřiště, kde byly nalezeny psí exkrementy. Zákaz je uveden i v provozním řádu dětského hřiště v Dyji.

Obecní úřad Dyje

Upozornění pro obyvatele obce Dyje na používání zábavné pyrotechniky

Obec žádá občany, aby nepoužívali zábavnou pyrotechniku při různých rodinných oslavách. V případě, jestli občané nebudou respektovat žádost obce, tak obec bude nucena vyhotovit obecně závaznou vyhlášku o používání zábavné pyrotechniky. To by nejvíc uškodilo dětem, které by si nemohly v bunkru pana Habrdleho a pana Prokeše na pořádaných akcích zastřílet ze zbraní. Akce by se konaly dvakrát do roka - červen, září odpoledne. Žádný ohňostroj a petardy nebudou.

Jiří Staněk
starosta obce