Úvodní stránka (stav ke dni 18.05.2021)
Hledat text:
Kategorie:
Dokumenty svazku obcí
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.1.2021 NEVER Vak Oznámení o zveřejnených dokumentech RH
Dotace z rozpočtu obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
9.4.2021 NEVER Smlouva s TJ SOKOL Dyje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje na rok 2021
11.5.2020 NEVER Smlouva s TJ SOKOL Dyje z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje na rok 2020
20.12.2019 NEVER Smlouva s TJ SOKOL Dyje o poskytnutí II dotace z rozpočtu obce rok 2019 žáci
20.12.2019 NEVER Smlouva s TJ SOKOL DYje o poskytnutí II. dotace z rozpočtu obce rok 2019 muži
4.4.2019 NEVER Smlouva TJ SOKOL Dyje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce rok 2019 žáci
4.4.2019 NEVER Smlouva s TJ SOKOL Dyje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce rok 2019 muži III. a IV. třída
12.4.2018 NEVER Smlouva s TJ SOKOL o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje rok 2018
5.4.2017 NEVER Smlouva s TJ SOKOL Dyje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje rok 2017
11.4.2016 NEVER Smlouva s TJ SOKOL Dyje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje rok 2016
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
24.9.2019 31.12.2022 Informace pro občany s adresou trvalého pobytu na ohlašovně - uložení oznámení o zásilce
27.3.2019 30.6.2021 Leták vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
23.1.2019 31.12.2021 Informace o ochraně osobních údajů v uzavřených smlouvách s Obcí Dyje
Rozpočty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
9.4.2021 NEVER Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Dyje, IČ 00600326
Usnesení a pozvánky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
30.4.2021 20.5.2021 Usnesení ZO ze zasedání dne 29.4.2021
Veřejné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
26.4.2021 25.5.2021 Finanční úřad - informace k placení daně z nemovitých věcí na rok 2021
26.4.2021 26.5.2021 Finanční úřad - Veřejná vyhláška DAŇ Z NEMOBITÝCH VĚCÍ na rok 2021 HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM
3.8.2020 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy - vývoj kalamitního poškození lesních porostů
12.12.2019 31.12.2022 MZČR Veřejná vyhláška . opatření obecné povahy poškození lesních porostů
3.9.2019 31.12.2022 MZČR Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy obnova lesa a zalesňování
4.4.2019 31.12.2022 MZČR Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy zákona o lesích
Záměry prodeje a pronájmu
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
30.4.2021 17.5.2021 Obec Dyje záměr pronájmu části pozemku p.č. KN 3/1
Závěrečné účty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.5.2021 28.5.2021 Příloha č.2 k Závěrečnému účtu obce za rok 2020

Finanční výkaz FIN 12/2020 plnění příjmů a výdajů za rok 2020

13.5.2021 28.5.2021 Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu obce za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dyje za rok 2020

13.5.2021 28.5.2021 Návrh závěrečného účtu obce Dyje za rok 2020, který se bude projednávat na zasedání ZO dne 27.5.2021.

Finančně ekonomické ukazatele; plnění příjmů a výdajů; stav finančních prostředků a majetku; poskytnuté transfery, příspěvky a dary; vyúčtování finančním vztahů k SR a ostatním rozpočtům; zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020