Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Kanalizace – správný hospodář

Pokyny pro obyvatele domů a bytů

 K čemu slouží kanalizace?

Kanalizace odvádí odpadní vody z domácností nebo průmyslových objektů na čistírnu odpadních vod (ČOV), kde se vyčistí a vypustí zpět do přírody. K překonání různých terénních nerovností jsou součástí kanalizačních systémů čerpací stanice, které pomáhají přepravit odpadní vodu v místech, kde to nelze samospádem. Špatné zacházení nebo vypouštění do kanalizace různých nevhodných látek či předmětů, ale může čerpací stanici ucpat nebo dokonce nenávratně poškodit. Každá oprava čerpadla, ať už je majetkem Vaším nebo Vaší obce, vyjde až na 10 tis. Kč. Pokud tyto nevhodné látky či předměty doputují až na ČOV, zvyšují provozní náklady ČOV na jejich odstranění.  

Co do kanalizace patří?

  • Odpadní voda – je to voda znečištěná během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní a mytí nádobí.

Co do kanalizace nepatří?

  • Zbytky potravin – jsou dobré leda tak ke krmení potkanů! I po rozmělnění kuchyňským drtičem mají zbytky potravin společně s navázanými tuky za následek usazení pevných látek v kanalizaci, a tím snížení možného průtoku odpadních vod.
  • Oleje a tuky – usazují se na stěnách kanalizace, kde tuhnou a nabalují na sebe zbytky potravin, ubrousky a další nerozpuštěné nečistoty. To má za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek. Rozkládající se tuk je také doprovázen nepříjemným zápachem, který se může šířit ven z kanalizačních vstupů.
  • Hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, pleny, vatové tyčinky a další – vlhčené ubrousky jsou vyrobené z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů a mají tendenci ulpívat ve stokové síti v záhybech a kříženích. Plastové části nepodléhají rozkladu a zanášejí, nebo zcela zničí čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Při rozmělnění navíc vznikají částice nebezpečných mikroplastů. Čerpadla mohou poškodit také vláknité materiály, např. kousky vaty, odličovací tampony.
  • Chemikálie, léky a další nebezpečné látky (např. ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla) – některé látky jsou vysoce jedovaté a výbušné a už jen jejich malé množství může negativně ovlivnit nebo zcela zlikvidovat potřebné bakterie, které v komunálních ČOV odstraňují biologicky odbouratelné látky.

Buďme dobrými hospodáři, chraňme svoje přípojky, a tím předejdeme zanesení, ucpání a poškozování kanalizace a jejích součástí.

Co nepatří do kanalizace