Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2019

Na úřední desce https://www.obec-dyje.cz/uredni-deska je v rubrice "Závěrečné účty" zveřejněn návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2019 včetně přílohy č. 1 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a přílohy č. 2 Výkazu hopodaření FIN 2-12M, které jsou jeho součástí.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2019 mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání ZO konaném dne 18.6.2020 v 18:00 hodin na obecním úřadě.