Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

S D Ě L E N Í

Obecní úřad Dyje oznamuje, že pro rok 2020:

  • Poplatek ze psů:  za jednoho psa je 60,- Kč, za každého dalšího psa, 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 31. března 2020. 

  • Poplatek za odvoz komunálního odpadu: sazba je 300,- Kč za jednoho poplatníka.

- Osvobozeny od poplatku jsou fyzické osoby v roce, ve kterém se narodili do 18-ti let věku, a to do konce příslušného kalendářního roku.                          

- Osvobozeny od poplatku jsou fyzické osoby v roce dovršení 65-ti let, a to do konce příslušného kalendářního roku, a starší.

Splatnost poplatku je do 30. června 2020.

 

Uvedené místní poplatky je možno hradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Dyji, Dyje čp. 128 nebo bezhotovostně
zasílat na účet č. 12524741/0100 KB Znojmo, variabilní symbol 1340, do zprávy uvést příjmení + číslo popisné.

Nové Obecně závazné vyhlášky obce Dyje, platné od 1.1.2020 na odkaze "úřední deska - starší úřední deska".

Obecní úřad Dyje
Jiří Staněk, starosta obce