Kontakt

Obecní úřad Dyje

Dyje č.p.128

669 02 Znojmo

Tel.: +420 515 234 410
Email: obecdyje@volny.cz

Menu

   KOTLIKIÁDA 2020 - Dyje u mostu

V sobotu 6. června 2020 se v obci Dyje u mostu uskuteční přátelské posezení, při kterém se uvaří nějaký ten "dyjský gulášek".
Začátek je v 9:00 hodin.
Pozvánka do Dyje
 
 Pozvánka od paní Brindové do hospody Na Růžku, kde od 15:00 hodin bude hrát živá roková hudba. Vstupné je dobrovolné.

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2019

Na úřední desce https://www.obec-dyje.cz/uredni-deska je v rubrice "Závěrečné účty" zveřejněn návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2019 včetně přílohy č. 1 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a přílohy č. 2 Výkazu hopodaření FIN 2-12M, které jsou jeho součástí.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2019 mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání ZO konaném dne 18.6.2020 v 18:00 hodin na obecním úřadě.

kde musim mit rousku 2505

POSTUP K UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZEN

ČSSZ shrnuje pro rodiče a zaměstnavatele postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

 Informace pro občany o obnovení provozu na obecním úřadu 
 
  Informace o placení místních poplatků v roce 2020
Nezaplacení poplatku za psa po lhůtě splatnosti dle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích nebude sankciováno.
 
Poplatek za psy je možné hradit i v měsíci duben - květen 2020. 
Místní poplatky upřednostňujeme hradit bezhotovostně na účet číslo 12524741/0100 u KB,  do pozn. uvést jméno a bydliště poplatníka.
  • Poplatek ze psů:  za jednoho psa je 60,- Kč, za každého dalšího psa, 100,- Kč.
  • Poplatek za odvoz komunálního odpadu: sazba je 300,- Kč za jednoho poplatníka.

- Osvobozeny od poplatku jsou fyzické osoby v roce, ve kterém se narodili do 18-ti let věku, a to do konce příslušného kalendářního roku. 

- Osvobozeny od poplatku jsou fyzické osoby v roce dovršení 65-ti let, a to do konce příslušného kalendářního roku, a starší.

  • Splatnost poplatku je do 30. června 2020.

 
Jiří Staněk, starosta

obec na web

 

Mobilní aplikace Vás bude informovat přímo do vašeho mobilního zařízení o novinkách z obcí ve vašem okolí.

V sobotu 22. února se v naší obci uskutečnil průvod masopustních mask za doprovodu hudby. 

autor fotek : Jiří Fiala