Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 29.8.2019 (08/22/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvtek dne 29.8.2019 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.7.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO, že obec uhradí částku 99.220,- Kč s DPH, fa č. 19052 za vypracování projektu „Dyje-cyklostezka směr Tasovice“ panu ............, Silniční a mostní inženýrství, s.r.o. ....................

 4. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje v roce 2019.

 5. Obec uhradila částku 10.890,- Kč s DPH, fa č. 1900702 za chemické ošetření hřiště firmě BERK BT, s.r.o. ................

 6. Obec uhradila částku 12.100,- Kč s DPH, fa č. 19049 za výkon autorského dozoru „Dyje, chodník od parčíku ke kostelu.

 7. Obec uhradila částku 7.904,93 Kč s DPH, fa č. 20191037 za údržbu dětského hřiště panu ..................

 8. Obec uhradila částku 18.511,79 Kč s DPH, fa č. 20191036 za výsadu rostlin u úřední desky panu ................

 9. Informace ZO, že paní Bětíková zaslala firmě Lighting Projects Consulting s.r.o., panu ............. spotřebu elektrické energie VO za rok 2016, 2017 a 2018 pro podklady k žádosti na VO.

 10. Obec vyřizuje stavební povolení na cyklostezku Dyje-Tasovice.

 11. Žádost paní ............, bytem ..............., o pronájem nebytových prostor – místnost v I. patře vedle knihovny, v budově OÚ v Dyji, za účelem využití pro malířský ateliér.

 12. Obec uhradila částku 18.150,- Kč s DPH, fa č. 2019009 za výkon technického dozoru „Dyje, chodník od parčíku ke kostelu“ panu ...................

 13. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019-pohř. o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v Dyji.

 14. Žádost pana ..............., bytem ..........., o pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, cca 40 m2, který je obecní, před mým RD.

 15. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 16. Projednat v ZO parkování aut na místní komunikaci p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje.

 17. Projednat v ZO černou skládku na pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.2/2019 (08/08/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska