Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Informace pro občany

V tomto režimu stránek je obsah přizpůsobený potřebám obyvatelů obce. Nezobrazují se zde informace, které Vás pravděpodobně jako místního nezajímají. Věříme, že se zde budete snadněji orientovat. Pokud něco nenajdete, můžete se zkusit vrátit do původního režimu, ve kterém stránky obsahují všechny informace; přejít na mapu webu, nebo použít vyhledávání.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Veřejné dokumenty nebo na Úřední desce.

O aktualním dění v obci se dozvíte v sekci Aktuálně. Pokud chcete mít neustále přehled o nových článcích a dokumentech vyvěšených na úřední desce, přihlaste si náš RSS kanál.

Můžete zanechat vzkaz na elektronické nástěnce, číst a vkládat inzeráty.


Kalendář svozu odpadů v roce 2019 >>>

Odkaz na mapový server UPD obce Dyje od ledna 2014

Odkaz na kvalitu vody v obci Dyje z webu VaS

firebrno_paleni_klesti krizovy_portal_Krizport

krizovy_portal_rady_blond

jizni_morava_link
CzechPOINT
Obecní úřad Fotogalerie Úřední deska


Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 29.8.2019 (08/22/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvtek dne 29.8.2019 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.7.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO, že obec uhradí částku 99.220,- Kč s DPH, fa č. 19052 za vypracování projektu „Dyje-cyklostezka směr Tasovice“ panu ............, Silniční a mostní inženýrství, s.r.o. ....................

 4. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje v roce 2019.

 5. Obec uhradila částku 10.890,- Kč s DPH, fa č. 1900702 za chemické ošetření hřiště firmě BERK BT, s.r.o. ................

 6. Obec uhradila částku 12.100,- Kč s DPH, fa č. 19049 za výkon autorského dozoru „Dyje, chodník od parčíku ke kostelu.

 7. Obec uhradila částku 7.904,93 Kč s DPH, fa č. 20191037 za údržbu dětského hřiště panu ..................

 8. Obec uhradila částku 18.511,79 Kč s DPH, fa č. 20191036 za výsadu rostlin u úřední desky panu ................

 9. Informace ZO, že paní Bětíková zaslala firmě Lighting Projects Consulting s.r.o., panu ............. spotřebu elektrické energie VO za rok 2016, 2017 a 2018 pro podklady k žádosti na VO.

 10. Obec vyřizuje stavební povolení na cyklostezku Dyje-Tasovice.

 11. Žádost paní ............, bytem ..............., o pronájem nebytových prostor – místnost v I. patře vedle knihovny, v budově OÚ v Dyji, za účelem využití pro malířský ateliér.

 12. Obec uhradila částku 18.150,- Kč s DPH, fa č. 2019009 za výkon technického dozoru „Dyje, chodník od parčíku ke kostelu“ panu ...................

 13. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2019-pohř. o poskytnutí individuální dotace na pohřeb občana v Dyji.

 14. Žádost pana ..............., bytem ..........., o pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, cca 40 m2, který je obecní, před mým RD.

 15. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 16. Projednat v ZO parkování aut na místní komunikaci p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje.

 17. Projednat v ZO černou skládku na pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.2/2019 (08/08/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska