Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje (05/31/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.5.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
  1. Pozemek p.č. KN 54/2 k.ú.Dyje, výměra 7 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří
  2. Cena za 1 m2 ................... 200,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 1 Zobrazit názory Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. KN 2264 k.ú.Dyje (05/31/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.5.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
  1. Pozemek p.č. KN 2264 k.ú.Dyje, výměra 45 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří
  2. Cena za 1 m2 ................... 50,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 11.5.2018 (05/11/18)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného v pátek dne 11.5.2018 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
  1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 6.

  2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Vodákovou, pana Česneka.

  3. Jednohlasně schválilo pronájem hospody Hostinec Na Růžku, Dyje čp. 31 na pozemcích p.č. 83/1, p.č. 82/2, p.č. 82/3 k.ú.Dyje.

  4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor a pověřuje starostu k uzavření nájemní smlouvy s budoucím nájemcem.

  5. Jednodnohlasně schválilo slečně Miluši Protivinské, IČ 07023022, bytem Dyje čp. 160 pronájem hospody Hostinec Na Růžku čp. 31 na pozemcích p.č. 82/2, p.č. 82/3 a p.č. 83/1 k.ú.Dyje.

  6. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a Miluší Protivinskou, IČ 07023022, bytem Dyje čp. 160. Jedná se o prostory budovy čp. 31 a pozemky p.č. 82/2, p.č. 82/3 a p.č. 83/1 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska