Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO dne 11.5.2018 v 16:00 hodin (05/04/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v pátek dne 11.5.2018 v 16:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.4.2018

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO pronájem hospody Hostinec Na Růžku Dyje č.p. 31 na pozemcích p.č. 83/1; p.č. 82/2 a p.č. 82/3 k.ú.Dyje.

 4. Schválit v ZO Smlouvu o nájmu nebytových prostor – hospody Hostinec Na Růžku.

 5. Žádost slečny Miluše Protivinské, IČ 07023022 bytem Dyje č.p. 160 o pronájem hospody Hostinec Na Růžku č.p. 31 a pozemky p.č. 82/2, výměra 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří (bez čp.); p.č. 82/3, výměra 110 m2 (ostat. plocha) a p.č. 83/1, výměra 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří (čp. 31) k.ú.Dyje.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje studny na p.č. 145/3 k.ú.Dyje (04/26/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.4.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: studna
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Studna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje, kopaná (inv. číslo DHM/011)
 2. Cena 5.020,- Kč dle znaleckého posudku.

Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o záměru pronájmu hospody Hostinec Na Růžku - Dyje č.p. 31 (04/26/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.4.2018


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce: budova č.p. 31 Hostinec Na Růžku s pozemky
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:

pronájem nebytových prostor hospoda v Dyji na č.p. 31 na pozemcích:

  - p.č. 82/2, výměra 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří (bez č.p.)
  - p.č. 82/3, výměra 110, ostatní plocha
  - p.č. 83/1, výměra 146 m2, zastavěná plocha a nádvoří (č.p. 31)


Podmínky pronájmu:

  * výše nájmu je 2.000,- Kč / měsíc
  * úhrada nákladů na energie (elektrika, voda, plyn) formou záloh
  * pořádání kulturních akcí (posezení s důchodci, zábavy, oslavy s předností oslav občanů z Dyje)
  * prodej základních potravin - pokud nebude k dispozici obchod s potravinami, budou se v prostorách hospody prodávat základní potraviny
  * nájem na dobu neurčitou
  * upřednostnění zájemců – občanů z Dyje.

Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení. Bližší informace na OÚ v Dyji, tel 515234410 nebo e-mail obecdyje@volny.cz.
Snímek k nahlédnutí na www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
.S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska