Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/24/19,
svátek má Bartoloměj

Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 15.6.2017 v 14:45 hodin (06/06/17)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 15.6.2017 v 14:45 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Ověřovatelé zápisu.

 2. Projednat v ZO prodej pozemku p.č. 119/2 k.ú.Dyje manželům Protivinským, bytem Dyje č.p. 160, kde obec podá věc k vyřešení na Okresní soud ve Znojmě – k přístupu do sklepu, který vlastní paní Ladislava Pražanová, bytem Dyje č.p. 11.

 3. Různé, usnesení.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru propachtování pozemků v k.ú.Dyje (06/01/17)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PROPACHTOVÁNÍ NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 31.5.2017


Záměr propachtování nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemky, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2363, výměra 1 204 m2 k.ú.Dyje ,
  pozemek p.č. KN 2370 , výměra 1 164 m2 k.ú.Dyje,
  pozemek p.č. 2316/1, výměra 4 117 m2 k.ú.Dyje (z p.č. KN 2316).
  Propachtování do konce roku 2028.

 2. Pozemek p.č. 2316/2, výměra 276 m2 k.ú.Dyje (z p.č. KN 2316).
  Propachtování do konce roku 2042.

 3. Cena pachtu za 1 ha ................... 3.000,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti části pozemku p.č.170/1 k.ú.Dyje (06/01/17)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 29.11.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. KN 170/1 k.ú.Dyje.
 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska