Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Oznámení záměru propachtování pozemků v k.ú.Dyje (06/01/17)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PROPACHTOVÁNÍ NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 31.5.2017


Záměr propachtování nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemky, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2363, výměra 1 204 m2 k.ú.Dyje ,
  pozemek p.č. KN 2370 , výměra 1 164 m2 k.ú.Dyje,
  pozemek p.č. 2316/1, výměra 4 117 m2 k.ú.Dyje (z p.č. KN 2316).
  Propachtování do konce roku 2028.

 2. Pozemek p.č. 2316/2, výměra 276 m2 k.ú.Dyje (z p.č. KN 2316).
  Propachtování do konce roku 2042.

 3. Cena pachtu za 1 ha ................... 3.000,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti části pozemku p.č.170/1 k.ú.Dyje (06/01/17)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 29.11.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. KN 170/1 k.ú.Dyje.
 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 31.5.2017 (06/01/17)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 31.5.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jedníní o body č. 15, 16.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo Kroniku obce Dyje za rok 2016.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně posezení s důchodci, které se bude konat v pondělí 12.6.2017.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí cukrovinky za 5.000,- Kč na Dětský den.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně platby za opravu lamp VO.

 7. Jednohlasně schválilo, že bod č. 13 ze zasedání ZO ze dne 26.4.2017 se ruší – revokuje.

 8. Jednohlasně schválilo zakoupení traktůrku XT 190HD na sekání obecního pozemku.

 9. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, který je obecní. Starosta přítomen u zaměření.

 10. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků – Dodatek č. 1 uzavřenou mezi Obcí Dyje a Městem Znojmem.

 11. Jednohlasně schválilo člena likvidační komise pana Zdeňka Česneka.

 12. Zastupitelstvo obce Dyje jednohlasně schvaluje účetní závěrku obce Dyje sestavenou ke dni 31.12.2016.

 13. Jednohlasně schválilo propachtování pozemku p.č. 2363, p.č. 2370, p.č. 2316/1 k.ú.Dyje do roku 2028 a p.č. 2316/2 k.ú.Dyje do roku 2042.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2017 uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo výstavbu rodinného domku na pozemku p.č. 130 k.ú.Dyje.

 16. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2017.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska