Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2017 (03/13/17)

Oznámení o zveřejnění

Na úřední desce obce Dyje a v elektronické podobě je od 13.3.2017 zveřejněn "Návrh rozpočtu obce Dyje na rok 2017" spolu s údaji schváleného rozpočtu obce v roce 2016 včetně uvedení jeho skutečného plnění.
Střednědobý výhled je zveřejněn pod názvem "Rozpočtový výhled na rok 2017-2018-2019" s odkazem Střednědobý výhled 2017-2019 a byl schválen v ZO již 30.3.2016, usnesním č. 12 na rok 2017-2019.

K návrhu rozpočtu obce na rok 2017 mohou občané uplatnit připomínky písemně na OÚ Dyje nebo ústně na zasedání zastupitelsatva obce Dyje konaného dne 29.3.2017 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu.


V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí u účetní obce Dyje v pracovní době obecního úřadu.

Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2017 (03/03/17)

Než se schválí rozpočet obce na rok 2017, tak obec hospodaří podle rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Rozpočtové provizorium na I. čtvrteltí roku 2017 bylo schváleno v ZO dne 21.12.2016, usenesním č. 3 a je uloženo v sekci "Veřejné dokumenty - Rozpočty" na odkaze
Rozpočtové provizorium - rok 2017
V listinné podobě je k nahlédnutí u účetní obce Dyje v pracovní době obecního úřadu.
Rozpočet na rok 2017 se bude schvalovat na zasedání ZO v měsíci březnu.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti vinice a pozemky v k.ú.Dyje (02/24/17)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 22.2.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemky
Katastrální území: Dyje


Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2312 k.ú.Dyje, výměra 17 193 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2315 k.ú.Dyje, výměra 845 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2346 k.ú.Dyje, výměra 1 659 m2, kultura ostat. plocha- ost.komunikace
  Pozemek p.č. KN 2349 k.ú.Dyje, výměra 1 834 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2366 k.ú.Dyje, výměra 658 m2, kultura ostat. plocha-ost.komunikace
  Pozemek p.č. KN 2367 k.ú.Dyje, výměra 691 m2, kultura trvalý travní porost
  Pozemek p.č. KN 2396 k.ú.Dyje, výměra 1 172 m2, kultura ostat. plocha-neplodná půda
  Pozemek p.č. KN 2397 k.ú.Dyje, výměra 368 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2402 k.ú.Dyje, výměra 11 429 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2316/2 k.ú.Dyje, výměra 276 m2, kultura ostat. plocha-ost.komunikace

  (vznikl zaměřením z pozemku p.č. 2316 k.ú.Dyje – geometrický plán č. 891-510/2017)

 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska