Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Výzva č. 17825002 na VZMR - kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení (02/13/17)

Oznámení o zveřejnění výzvy č.17825002 Obce Dyje na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Kompletní rekonstrukce hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení

Obsah výzvy s odkazem na e-desku: výzva č. 17825002


Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Výzva č. 17825001 na VZMR - zateplení fasády OÚ (02/06/17)

Oznámení o zveřejnění výzvy č.17825001 Obce Dyje na veřejnou zakázku malého rozsahu

ZATEPLENÍ FASÁDY OÚ

Obsah výzvy s odkazem na e-desku: Výzva č. 17825001


Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (01/26/17)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.1.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:

pozemek, kultura ostatní plocha

pozemek, kultura zastavěná plocha a nádvoří

bunkr VEČ 452 OL, stavba lehkého opevnění


Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
  1. Pozemek p.č. KN 54/7 k.ú.Dyje, výměra 35 m2, ostatní plocha,
    cena za pozemek ................... 1.750,- Kč, cena obvyklá.

  2. Pozemek p.č. KN 54/5 k.ú.Dyje, výměra 22 m2, zastavěná plocha,
    cena za pozemek ................... 1.100,- Kč, cena obvyklá.

  3. Bunkr VEČ 452 OL, obestavěný prostor
    cena za bunkr ...................... 13.000,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce

<
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska