Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Oznámení záměru směny nemovitosti (03/31/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU SMĚNY NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.3.2016


Záměr směny nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět směny:
 1. Pozemek p.č. 177 k.ú.Dyje, výměra 1 196 m2, kultura ostatní plocha, neplodná půda
 2. vlastník Obec Dyje

 3. Za pozemek p.č. 2158/2 k.ú.Dyje, výměra 872 m2, kultura ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 4. vlastník Bohumil Lacina, Dyje č.p. 151

  Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (03/31/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.3.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemky
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 1930 k.ú.Dyje, výměra 2 787 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

 2. Pozemek p.č. 1931 k.ú.Dyje, výměra 2 764 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

 3. Pozemek p.č. 1932 k.ú.Dyje, výměra 2 777 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

 4. Cena za 1 m2…………250,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (03/31/16)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.3.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. KN 413/1 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, jiná plocha

 2. Cena za 1 m2…………30,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska