Zavřít upoutávku Infookno

Lampionový průvod - 21.12.2019

Lampionový průvod

V sobotu 21. 12. 2019 v 17:00 hod se uskuteční lampionový průvod u dyjského kostela a půjdeme směr dyjský hřbitov.

Prosíme, aby jste si s sebou vzali lucerničky nebo lampiony.

Těšíme se na Vás!

Petra Hřebíčková a Lenka Plešková


Úvod pro občana


Nacházíte se: Hlavní stránka profilu Občan

Informace pro občany

V tomto režimu stránek je obsah přizpůsobený potřebám obyvatelů obce. Nezobrazují se zde informace, které Vás pravděpodobně jako místního nezajímají. Věříme, že se zde budete snadněji orientovat. Pokud něco nenajdete, můžete se zkusit vrátit do původního režimu, ve kterém stránky obsahují všechny informace; přejít na mapu webu, nebo použít vyhledávání.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Veřejné dokumenty nebo na Úřední desce.

O aktualním dění v obci se dozvíte v sekci Aktuálně. Pokud chcete mít neustále přehled o nových článcích a dokumentech vyvěšených na úřední desce, přihlaste si náš RSS kanál.

Můžete zanechat vzkaz na elektronické nástěnce, číst a vkládat inzeráty.


Kalendář svozu odpadů v roce 2019 >>>

Odkaz na mapový server UPD obce Dyje od ledna 2014

Odkaz na kvalitu vody v obci Dyje z webu VaS

firebrno_paleni_klesti krizovy_portal_Krizport

krizovy_portal_rady_blond

jizni_morava_link
CzechPOINT
Obecní úřad Fotogalerie Úřední deska


Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 11.12.2019 v 18:00 hodin
(12/04/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 11.12.2019 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.11.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO Servisní smlouvu č. 492191622 programového vybavení CODEXIS GREEN – přístup do internetové aplikace právního informačního systému CODEXIS uzavřenou mezi ATLAS Consulting spol. s r.o., .........................., zastoupenou .............. a Obcí Dyje.

 4. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice, který se uskuteční v lednu 2020.

 5. Žádost paní ................., bytem..............., o úplné odstranění retardéru, který je umístěn na silnici necelé 4 m od oken rodinného domu čp. 25. Při přejezdu nákladních a osobních aut ve vyšší rychlosti, než je povoleno v obci, dochází k otřesu domu a rušení nočního klidu.

 6. Schválit v ZO proplacení částky 24.200,- Kč, fa č. 1901283 firmě BERK BT s.r.o. Sedlešovice ............. o za postřik proti plísni + výživa hřiště.

 7. Schválit v ZO proplacení částky 25.580,01 Kč, fa č. 20191066 za materiál na vsakoviště panu .............. .

 8. Projednat a schválit v ZO proplacení částky 6.715,50 Kč, fa č. 20191065 za údržbu zeleně panu ................. .

 9. Obec zaplatila panu ................ za listopad 2019 za pohotovost 4.500,- Kč, za dovoz materiálu 2.000,- Kč, fa č. 8/2019, za drť 4/8 a plech na žlaby u kostela.

 10. Projednat a schválit v ZO, že od 11.12.2019 bude zrušen kulturní výbor.

 11. Schválit odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce panu Martinu Dubovi podle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., částku 1.316,-Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020.

 12. Schválit odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva obce paní Ing. Evě Komárkové podle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., částku 1.316,-Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.1.2020.

 13. Obec zaplatila panu ............., bytem .............., částku 8.000,- Kč hrubého na dohodu o provedení práce, za zhotovení betlému.

 14. Obec zakoupila notebook na práci pro zastupitelstvo, který stál 16.438,- Kč.

 15. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 16. Schválit v ZO proplacení částky 12.100,- Kč s DPH panu ................... za inženýrskou činnost na akci Dyje - cyklostezka, Dyje směr Tasovice.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Oznámení záměru prodeje části p.č. KN 27/1 k.ú.Dyje
(11/29/19)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 28.11.2019


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura ostatní plocha - ostatní komunikace
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. KN 27/1 k.ú.Dyje.
 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Úřední deska