Novinky na portálu www.obec-dyje.cz


Nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuálně / Novinky na portálu www.obec-dyje.cz
Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. (8.7.2008)

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.

Důležité sdělení, nepřehlédněte!

Dne 30. června uplyne doba, kdy by měly obce a města splnit podmínky určené uvedeným zákonem. Mimo vlastní doplnění dat do registru oznámení (software made by Galileo Corporation s.r.o.), je logické provázání s oficiálními stránkami měst a obcí. Prosíme o jednoznačné a úplné provedení registrace a vložení dat do registru oznámení jako první krok, bez toho nebude odkaz a rubrika v nabídce obecních stránek zřízena.

Zatím jsme obdrželi šest požadavků (obce Dobšice, Slup, Bantice, Hrádek, Křídlůvky a Jaroslavice), které jsme realizovali (po provedení je zrušena upoutávka, upraven text o realizaci a přidán text o zřízené rubrice registru na daných stránkách).

Pro ostatní klienty bude vše provedeno na základě zaslání požadavku pro zřízení rubriky v nabídce položek hlavní stránky mailem. Postačí nám sdělení internetové adresy konkrétní obce v uvedeném registru, samozřejmě po splnění požadavků registrace a vytvoření konkrétní stránky pro danou obec, např.

http://dobsice.znojmo.centralni-adresa.net/ a daná rubrika pro konkrétní obec po té vypadá takto Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.. Jako další doplňte větu s požadavkem zřízení dané rubriky s odkazem na registr oznámení.


Co je registr oznámení?

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit kroky detailně popsané na internetových stránkách registru oznámení dané obce či města.

made by Galileo Corporation s.r.o. a H-ELECTRONICObsah sekce Novinky na portálu www.obec-dyje.cz