Události v obci


Nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuálně / Události v obci
Zateplení a fasáda Obecního úřadu v Dyji
(06/28/17)

Zateplení a fasáda Obecního úřadu v Dyji - VZMR

V tomto měsíc 1.6.2017 byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu "Zateplení fasády OÚ". Předmětem díla je zateplení obvodového pláště budovy a provedení fasády Obecního úřadu v Dyji.

Výběrovým řízením dne 6. března 2017 byla výběrovou komisí vybrána firma Roman Arbeiter, Stavební huť s.r.o., Tasovice 195, s cenovou nabídkou 1.070.491,00 Kč s DPH.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zveřejněna na profilu zadavatele na odkaze:

Profil zadavatele

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 29.3.2017, usnesením č. 15 a uveřejněna rovněž na profilu zadavatele Smlouva o dílo 3/17. Předpokládaný termím ukončení díla je určen do 31.10.2017.


Počet názorů na článek: 0

Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky
(04/20/16)
V tomto měsíc 18.4.2016 byla zahájena oprava: "Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje". Předmětem díla je oprava povrchu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky, položením asfaltového betonu a úprava krajnic.

Výběrovým řízením dne 16. března 2016 byla výběrovou komisí vybrána firma Porr a.s., IČ 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10 Strašníce, Odštěpný závod Morava, s nejnižší cenovou nabídkou 1.376.449,62 Kč s DPH.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zveřejněna na profilu zadavatele na odkaze:

Profil zadavatele

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 15.4.2016, usnesením č. 3 a uveřejněna rovněž na profilu zadavatele na odkaze Smlouva o dílo č.: 9-0370A16 .
Předpokládaný termím ukončení díla je určen na 15.květen 2016.


Počet názorů na článek: 0

Nová místní komunikace pod kostelem Dyje a oprava cest roku 2015
(09/14/15)
Letos v září roku 2015 je zahájena výstavba "Místní komunikace pod kostelem - Dyje". Předmětem díla je stavba nové komunikace včetně chodníku k novostavbám rodinných domků v lokalitě pod kostelem k.ú.Dyje a zároveň bude opravena část místních komunikací p.č. 102/1 a p.č. 104/1 k.ú.Dyje položením asfaltobetonu.

Výběrovým řízením dne 20. dubna 2015 byla výběrovou komisí vybrána firma STRABAG, a.s., Odštěpný závod Brno, IČ 60838744, se sídlem Tovární 3, 620 00 Brno s nejnižší cenovou nabídkou 1.197.130,46 Kč (1.448.527,86 Kč s DPH).
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zveřejněna na profilu zadavatele na odkaze:

Profil zadavatele

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 26.8.2015, usnesením č. 8 a uveřejněna rovněž na profilu zadavatele na odkaze Smlouva o dílo č.: 083/LDAA-005/2015 .
Předpokládaný termím ukončení díla je říjen - listopad 2015.


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Události v obci