Události v obci


Nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuálně / Události v obci
Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky
(04/20/16)
V tomto měsíc 18.4.2016 byla zahájena oprava: "Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje". Předmětem díla je oprava povrchu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky, položením asfaltového betonu a úprava krajnic.

Výběrovým řízením dne 16. března 2016 byla výběrovou komisí vybrána firma Porr a.s., IČ 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, Praha 10 Strašníce, Odštěpný závod Morava, s nejnižší cenovou nabídkou 1.376.449,62 Kč s DPH.
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zveřejněna na profilu zadavatele na odkaze:

Profil zadavatele

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 15.4.2016, usnesením č. 3 a uveřejněna rovněž na profilu zadavatele na odkaze Smlouva o dílo č.: 9-0370A16 .
Předpokládaný termím ukončení díla je určen na 15.květen 2016.


Počet názorů na článek: 0

Nová místní komunikace pod kostelem Dyje a oprava cest roku 2015
(09/14/15)
Letos v září roku 2015 je zahájena výstavba "Místní komunikace pod kostelem - Dyje". Předmětem díla je stavba nové komunikace včetně chodníku k novostavbám rodinných domků v lokalitě pod kostelem k.ú.Dyje a zároveň bude opravena část místních komunikací p.č. 102/1 a p.č. 104/1 k.ú.Dyje položením asfaltobetonu.

Výběrovým řízením dne 20. dubna 2015 byla výběrovou komisí vybrána firma STRABAG, a.s., Odštěpný závod Brno, IČ 60838744, se sídlem Tovární 3, 620 00 Brno s nejnižší cenovou nabídkou 1.197.130,46 Kč (1.448.527,86 Kč s DPH).
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce je zveřejněna na profilu zadavatele na odkaze:

Profil zadavatele

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 26.8.2015, usnesením č. 8 a uveřejněna rovněž na profilu zadavatele na odkaze Smlouva o dílo č.: 083/LDAA-005/2015 .
Předpokládaný termím ukončení díla je říjen - listopad 2015.


Počet názorů na článek: 0

Povodně 2006
(04/10/06)
Vážení spoluobčané,
rozsáhlé záplavy  dosáhly téměř úrovní roku 2002 a nelze hovořit o vyřešeném problému. Tání vody na Vysočině a přítoky z Rakouska stav  zkomplikovaly.
Jelikož Povodí Moravy na svém internetovém portálu www.pmo.cz pravidelně zveřejňuje průtoky a srážky v sekci VH dispečink, lze sledovat situaci online od prvního měřeného úseku v Podhradí dále po toku Dyje.


Pokud vlastníte fotografie či videozáznamy, o kterých si myslíte že by byly vhodným doplněním dokumentace povodně a jste ochotni je poskytnout, ozvěte se na webmaster. Toto se týká i povodní z roku 2002. Materiály by posloužily ke vzniku dokumentu o povodních v naší obci Dyje.

foto H-ELECTRONIC
(WM)


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Události v obci