Události v obci


Nacházíte se: Hlavní stránka / Aktuálně / Události v obci
I. Dyjské posvícení 23.8. - 25.8. 2019 - ohlédnutí
(08/31/19)

1. DYJSKÉ POSVÍCENÍ

Dne 23.- 25. 8. 2019 v naší obci proběhlo 1. DYJSKÉ POSVÍCENÍ.

V pátek dyjská chasa nazdobila máju a následně proběhlo stavění máje. V sobotu ráno pan starosta Staněk předal hodového právo prvnímu dyjskému stárkovi Davidu Pleškovi a stárce Kláře Vojtěchové. Za doprovodu dechové hudby chasa obešla vesnici. Ve večerních hodinách se konala zábava. Zábavu navštívilo přibližně 400 lidí, což považujeme za velký úspěch. K tanci a poslechu hrála Rozmarýnka s Robertem Koníčkem.

V neděli měla dyjská chasa připravené krásné taneční vystoupení pod májí.

Všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu celého posvícení, patří velké DÍKY.

Celé posvícení se velice vydařilo a již nyní se těšíme na další ročník.

Mgr. Hřebíčková Petra


(foto: Fiala Jiří , GDPR splněno)

Odkaz na další fotografie a videa >>>

Posvícení Dyje
Počet názorů na článek: 0

Revitalizace veřejného prostranství - dětské hřiště
(07/17/19)

Revitalizace veřejného prostranství - dětské hřiště

Od měsíce dubna až do června 2019 probíhala v obci revitalizace veřejného prostranství na dětském hřišti (parčík). Veřejnou zakázku malého rozsahu vysoutěžila firma Ing. Martin Musil, Znojmo za cenovou nabídku 300.066,56 Kč s DPH, tj. i cena, kterou obec uhradila za provedné práce.
Obec obdržela dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 150.000 Kč z programu Rozvoje venkova, dotační titul č. 7, která pokryla 50% vynaložených výdajů.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Počet názorů na článek: 0

Chodník od parčíku ke kostelu
(06/28/19)

Výstavba chodníku od parčíku ke kostelu - VZMR

V dubnu 2019 byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu "Výstavba chodníku od parčíku ke kostelu a úprava nájezdů před OÚ a RD čp. 138". Předmětem díla je nový chodník v dolní části obce.

Výběrovým řízením dne 25. února 2019 byla výběrovou komisí vybrána firma COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, Praha. VZMR na stavební práce za celkovou cenovou nabídku 1.811.975,- Kč s DPH je zveřejněna na profilu zadavatele na odkaze:

Profil zadavatele

Smlouva o dílo byla schválena na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 25.3.2019, usnesením č. 9 a je uveřejněna rovněž na profilu zadavatele Smlouva o dílo spolu s objednávkou č. 5/2019 na úpravu nájezdů. Ukončení a předání díla bylo dne 18. června 2019.


Počet názorů na článek: 0

Obsah sekce Události v obci