obecní vyhlášky


Nacházíte se: Hlavní stránka / Veřejné dokumenty / obecní vyhlášky
 

obecní vyhlášky

 • Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2019 o nočním klidu
  ikona pdf [pdf, 2 MiB]
 • Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2018, platná od 1.1.2019, která ruší OZV č.2/2015 a č. 1/2016 o místním poplatku za odpady.
  ikona pdf [pdf, 1 MiB]
 • Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2016 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za komunální odpad [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona pdf [pdf, 278 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [ Změna čl.4 vyhláškou č. 1/2016 !] [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona pdf [pdf, 224 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dyje
  ikona pdf [pdf, 357 KiB]
 • Nařízení obce Dyje č. 1/2015 (Tržní řád obce)
  ikona doc [doc, 164 KiB] , ikona pdf [pdf, 302 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona doc [doc, 78 KiB] , ikona pdf [pdf, 120 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku pohybu psů na veřejných prostranstvích, včetně zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství v obci Dyje
  ikona doc [doc, 46 KiB] , ikona pdf [pdf, 131 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
  ikona doc [doc, 41 KiB] , ikona pdf [pdf, 113 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona doc [doc, 51 KiB] , ikona pdf [pdf, 140 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  ikona doc [doc, 66 KiB] , ikona pdf [pdf, 142 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2010 o místním poplatku ze psů
  ikona doc [doc, 50 KiB] , ikona pdf [pdf, 113 KiB]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DYJE č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona htm [htm, 14 KiB] , ikona doc [doc, 31 KiB]
 • Nařízení obce Dyje č. 1/2008, kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
  ikona htm [htm, 11 KiB] , ikona doc [doc, 42 KiB]
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DYJE č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2001, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona htm [htm, 11 KiB] , ikona doc [doc, 28 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 3/2006 , O místních poplatcích [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona htm [htm, 24 KiB] , ikona doc [doc, 54 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška č.2/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2002 k Územnímu plánu obce Dyje
  ikona htm [htm, 37 KiB] , ikona doc [doc, 59 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 O stanovení společného školského obvodu ZŠ
  ikona htm [htm, 11 KiB] , ikona doc [doc, 28 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004 Požární řád obce
  ikona htm [htm, 66 KiB] , ikona doc [doc, 74 KiB]
 • Dodatek k vyhlášce č. 6/2001 - úhrada za popelnice [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona htm [htm, 11 KiB] , ikona doc [doc, 31 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 O veřejném pohřebišti
  ikona htm [htm, 71 KiB] , ikona doc [doc, 73 KiB]
 • Příloha A+B k doplňku č.1 vyhl. č.2/02 O územním plánu obce Dyje
  ikona htm [htm, 21 KiB] , ikona doc [doc, 33 KiB]
 • Doplněk č.1 k obecní vyhlášce č.2/2002 O územním plánu obce Dyje
  ikona htm [htm, 18 KiB] , ikona doc [doc, 29 KiB]
 • Obecně závazná vyhláška č.2/02 O závazných částech Územního plánu obce Dyje
  ikona htm [htm, 60 KiB] , ikona doc [doc, 53 KiB]
 • Obecní závazna vyhláška č.1/02 - změny a doplnění vyhlášky č. 5/2001 O odpadech...
  ikona htm [htm, 9 KiB] , ikona doc [doc, 22 KiB]
 • Obecní závazná vyhláška č.6/01 O poplatcích a systému nakládaní s odpady [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona htm [htm, 40 KiB] , ikona doc [doc, 41 KiB]
 • Obecní závazná vyhláška obce č.5/01 O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem - nahrazena OZV č. 1/2015
  ikona htm [htm, 39 KiB] , ikona doc [doc, 49 KiB]
 • Obecní závazná vyhláška č.4/01 - změna vyhlášky č.1/99 O místních poplatcích [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona htm [htm, 12 KiB] , ikona doc [doc, 26 KiB]
 • Obecní závazná vyhláška č.3/99 O čistotě a ochraně životního prostředí [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona htm [htm, 23 KiB] , ikona doc [doc, 42 KiB]
 • Obecní závazná vyhláška č.2/99 je nahrazena vyhláškou č.5/01
  ikona htm [htm, 5 KiB] , ikona doc [doc, 21 KiB]
 • Obecní závazná vyhláška č.1/99 O místních poplatcích [ NEPLATNÁ ! ]
  ikona htm [htm, 33 KiB] , ikona doc [doc, 43 KiB]