Obec Dyje

Dnes je Tuesday 06/18/19,
svátek má Milan

KrÚ JMK - Technopark Tahya k.ú.Dyje posuzování vlivu na ŽP Nový soubor na úřední desce NOVÉ [7.6.2019]
Osvědčení o úspoře emisí obce Dyje za rok 2018 - EKO KOM NOVÉ [6.6.2019]
VaK Znojemsko - výkaz FIN 12/2018 NOVÉ [5.6.2019]
Vak Znojemsko příloha k ZÚ Zpráva o výsledích přezkouhomá hospodaření svatku za rok 2018 NOVÉ [5.6.2019]
VaK Znojemsko - Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 NOVÉ [5.6.2019]
Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2019, o nočním klidu [31.5.2019]
Exekutorský úřad Brno - Dražební vyhláška na Dyje čp. 1 zemědělská usedlost (zámeček) [29.5.2019]
Dětský den v Dyji - 8.6.2019 - ohlédnutí Asociace žen Dyje - Aktuality NOVÉ [11.6.2019]

Dětský den v Dyji 2019 aneb Cestujeme po České republice V sobotu 8. června 2019 zorganizovala Asociace žen Dyje za podpory Obce Dyje na místním fotbalovém hřišti tradiční Dětský den. Zúčastněné děti obdržely soutěžní kartičky a jejich úkolem bylo posbírat ... (zobrazit celý článek)

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.1/2019 Úřední deska NOVÉ [10.6.2019]

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Obec Dyje IČO: 00600326 Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění. Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné ... (zobrazit celý článek)

Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2019 o nočním klidu Informace obecního úřadu [31.5.2019]

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu Obecní úřad informuje občany, že byla schválena Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2019, o nočním klidu na zasedání zastupitelstva obce Dyje dne 30. května 2019 a nabývá účinnosti 15-tým dnem po dni vyhlášení. ... (zobrazit celý článek)

Oznámení záměru - obec nabízí k prodeji pozemek p.č. KN 327/43 k.ú.Dyje Úřední deska [31.5.2019]

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.5.2019 Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura zastavěná plocha a nádvoří Katastrální ... (zobrazit celý článek)

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 30.5.2019 Úřední deska [31.5.2019]

U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.5.2019 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji. Usnesení ZO číslo: Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 27, ... (zobrazit celý článek)

Splatnost poplatku za odpady pro rok 2019 Hlášení obecního rozhlasu [31.5.2019]

SPLATNOST POPLATKU ZA ODPADY NA ROK 2019 Obecní úřad Dyje oznamuje, že splatnost poplatku za odpady je do 30. června 2019 a činí 300,- Kč na poplatníka. Děti a mladiství ve věku 18-ti let jsou od poplatku osvobozeni. Odkaz na ... (zobrazit celý článek)

Vývoz nádob na papír v pondělí dne 3.června 2019 Hlášení obecního rozhlasu [31.5.2019]

Svozová firma Jan Klíčník Tasovice oznamuje, že bude v pondělí 3. června 2019 vyvážet modré nádoby na papír. Jan Klíčník svoz TDO Tasovice