Obec Dyje

Dnes je Středa 19.12.2018,
svátek má Ester

Vak Oznámení o zveřejnění dokumentů RO 4/2018 Nový soubor na úřední desce NOVÉ [12.12.2018]
Oznámení - v zimním období se nebude udržovat komunikace kolem řeky na Dobšice [30.11.2018]
Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění......komunálních odpadů [30.11.2018]
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dyje ve čtvrtek dne 20.12.2018 Úřední deska NOVÉ [13.12.2018]

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve čtvrtek dne 20.12.2018 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje. PROGRAM JEDNÁNÍ: Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání ze dne 29.11.2018. Ověřovatelé zápisu. ... (zobrazit celý článek)

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření Svazku obcí Dyje -  Rozpočtové opatření č.2/2018 Úřední deska NOVÉ [12.12.2018]

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Obec Dyje IČO: 00600326 Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění. Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné ... (zobrazit celý článek)

Vývoz papíru v pondělí 17. prosince 2018 Hlášení obecního rozhlasu NOVÉ [12.12.2018]

VÝVOZ MODRÝCH NÁDOB NA PAPÍR Svozová firma Jan Klíčník bude v pondělí 17. prosince 2018 vyvážet modré nádoby na papír. Obecní úřad Dyje

Pozvání na dětské setkání s otcem Josefem Michalčíkem Pozvánky na kulturní a společenské akce NOVÉ [10.12.2018]

Asociace žen Dyje zve dospělé a děti na dětské setkání S otcem Josefem Michalčíkem zakončené lampiónovým průvodem ke hřbitovu. Setkání se uskuteční v pátek 21.12.2018 v 17:00 hod. v dyjském kostele. Nezapomeňte si vzít s sebou lampiónky.

Mikuláš s doprovodem procházel naší obcí Události v obci NOVÉ [9.12.2018]

Mikuláš 2018 Již tradičně celou naši vesnici navštívil ve středu 5. prosince 2018 v podvečer Mikuláš, čerti a anděl. Děti měly pro Mikuláše připravené básně a písně. Za svoji snahu děti obdržely sladké odměny. Více je zřejmé z přiložených fotografií. ... (zobrazit celý článek)

Advent a vánoce Zamyšlení na aktuální téma [3.12.2018]

Advent - nejen předvánoční období adventus znamená latinsky příchod Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní ... (zobrazit celý článek)

Usnesení ZO ze dne 29.11.2018 Úřední deska [3.12.2018]

U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.11.2018 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji. Usnesení ZO číslo: Jednohlasně schválilo program jednání. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Duby. Jednohlasně ... (zobrazit celý článek)

Rozsvědcování vánočního stromu - neděle 2. prosince 2018 - ohlédnutí Události v obci [2.12.2018]

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU Obecní úřad Dyje a Asociace žen Dyje uspořádal v neděli 2. 12. 2018 v naší obci slavnostní rozsvěcování vánočního stromečku. Sešli jsme se v 16:00 hod. před OÚ v Dyji, kde už bylo vše připravené. Každý, kdo ... (zobrazit celý článek)

Oznámení - nová OZV č. 1/2018 o mistním poplatku za odpady s platností od 1.1.2019 Informace obecního úřadu [30.11.2018]

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Obecní úřad Dyje oznamuje, že je na úřední desce obce a v elektronické podobě zveřejněna Obecně závazná vyhláška obce Dyje č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ... (zobrazit celý článek)

Společná výroba adventních věnců a svícnů - ohlédnutí Události v obci [28.11.2018]

Výroba adventních věnců a svícnů z chvojí V sobotu 24. listopadu 2018 proběhla v Dyji na obecním úřadě vánoční dílnička, kde si mohli děti i dospělí vyrobit adventní věnec či svícen. Těší nás, že jsme se opět sešli v tak ... (zobrazit celý článek)