Obec Dyje

Dnes je Tuesday 04/23/19,
svátek má Vojtěch

Informace pro občany

V tomto režimu stránek je obsah přizpůsobený potřebám obyvatelů obce. Nezobrazují se zde informace, které Vás pravděpodobně jako místního nezajímají. Věříme, že se zde budete snadněji orientovat. Pokud něco nenajdete, můžete se zkusit vrátit do původního režimu, ve kterém stránky obsahují všechny informace; přejít na mapu webu, nebo použít vyhledávání.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Veřejné dokumenty nebo na Úřední desce.

O aktualním dění v obci se dozvíte v sekci Aktuálně. Pokud chcete mít neustále přehled o nových článcích a dokumentech vyvěšených na úřední desce, přihlaste si náš RSS kanál.

Můžete zanechat vzkaz na elektronické nástěnce, číst a vkládat inzeráty.


Kalendář svozu odpadů v roce 2019 >>>

Odkaz na mapový server UPD obce Dyje od ledna 2014

Odkaz na kvalitu vody v obci Dyje z webu VaS

firebrno_paleni_klesti krizovy_portal_Krizport

krizovy_portal_rady_blond

jizni_morava_link
CzechPOINT
Obecní úřad Fotogalerie Úřední deska


Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Pozvánka na zasedání ZO ve čtvrtek dne 25.4.2019 (04/18/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve čtvrtek dne 25.04.2019 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.3.2019.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO Příkazní smlouvu č. 008/2019 uzavřená mezi panem ..............., bytem ................ a Obcí Dyje, zastoupenou starostou obce Jiřím Staňkem – jedná se o vyřízení dotace na opravu střechy OÚ.

 4. Projednat a schválit v ZO cenovou nabídku na zpracování podkladů a žádosti o dotační titul EFEKT 2017-2021 podanou firmou LP Lighting Projects Consulting s.r.o., .................. – jedná se o výměnu a dodání nových lamp VO.

 5. Žádost pana .............., Ovčí farma Podyjí, .................. o uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s Obcí Dyje.

 6. Žádost pana ..........., bytem ............., o odkoupení pozemku p.č. KN 102/11 k.ú.Dyje, o výměře 58 m2, kultura ostatní plocha, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje.

 7. Projednat v ZO žádost firmy IMA LOGISTIK, s.r.o. .................., o vyjádření k dokumentaci pro plánovaný projekt „Stavba technopark Thaya“ – jedná se o stavbu šesti průmyslových hal.

 8. Projednat a schválit v ZO Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-nar. o poskytnutí individuální dotace na narozené dítě v obci Dyje.

 9. Schválit v ZO úhradu částky 32.428,- Kč, fa č. 1900367 firmě BERK BT s.r.o., .................za vertikulaci, zaválení a vyčesání hřiště a provedení postřiku + výživy.

 10. Schválit v ZO úhradu částky 46.243,- Kč, fa č. 1900374 firmě BERK BT s.r.o., .............za hnojivo na hřiště.

 11. Žádost manželů pana ...... a paní ............., bytem .............., o odkoupení pozemku p.č. KN 2544/8 k.ú.Dyje, o výměře 66 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který vznikl zaměřením z pozemku p.č. KN 2544/1 k.ú.Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Schválený rozpočet na rok 2019 (04/15/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska