Obec Dyje

Dnes je Tuesday 11/19/19,
svátek má Alžběta

Informace pro občany

V tomto režimu stránek je obsah přizpůsobený potřebám obyvatelů obce. Nezobrazují se zde informace, které Vás pravděpodobně jako místního nezajímají. Věříme, že se zde budete snadněji orientovat. Pokud něco nenajdete, můžete se zkusit vrátit do původního režimu, ve kterém stránky obsahují všechny informace; přejít na mapu webu, nebo použít vyhledávání.

Všechny dokumenty naleznete v sekci Veřejné dokumenty nebo na Úřední desce.

O aktualním dění v obci se dozvíte v sekci Aktuálně. Pokud chcete mít neustále přehled o nových článcích a dokumentech vyvěšených na úřední desce, přihlaste si náš RSS kanál.

Můžete zanechat vzkaz na elektronické nástěnce, číst a vkládat inzeráty.


Kalendář svozu odpadů v roce 2019 >>>

Odkaz na mapový server UPD obce Dyje od ledna 2014

Odkaz na kvalitu vody v obci Dyje z webu VaS

firebrno_paleni_klesti krizovy_portal_Krizport

krizovy_portal_rady_blond

jizni_morava_link
CzechPOINT
Obecní úřad Fotogalerie Úřední deska


Elektronická úřední deska obsahuje kromě dokumentů uvedených v následující tabulce i další informační sdělení dostupná pod tabulkou. Jedná se především o pozvánky na jednání ZO a závažnější sdělení OÚ Dyje.
Sledujte prosím i další informace v rámci sekce Aktuálně.
Elektronická Úřední deska obce Dyje je umístěna na serveru www.edeska.cz.


Usnesení ze zasedání ZO v pondělí dne 18.11.2019 (11/19/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného v pondělí dne 18.11.2019 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:

 1. Schválilo program jednání nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZO.
 2. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 3. Schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Duby.
 4. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 5. Schválilo, že hlasování bude veřejné.
 6. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 7. Schválilo nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva, že pan David Matoušek je odvolán z funkce místostarosty obce Dyje.
 8. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 9. Neschválilo protinávrh, aby pan Martin Duba byl místostarostou obce Dyje.
 10. Pro: 3 Proti: 4 Zdržel se: 0
  Schválilo, že pan Ing. Valerij Krejčí bude místostarostou obce Dyje.
  Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 11. Schválilo odměnu pro místostarostu obce Dyje pana Ing. Krejčího ve výši 10.000,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.12.2019.
 12. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 13. Pan David Matoušek odmítl funkci předsedy dopravního výboru.
 14. Bod č. 8 se neprojednává z důvodu, že pan Matoušek odmítl funkci předsedy dopravního výboru.

Usnesení bylo schváleno všemi členy ZO.

Ing. Valerij K r e j č í
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO v pondělí dne 18.11.2019 v 19:00 hodin (11/11/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná v pondělí dne 18.11.2019 v 19.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:
 1. Schválení programu jednání.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Návrh, že hlasování bude veřejné.

 4. Odvolání z funkce místostarosty obce Dyje pana Davida Matouška.

 5. Volba nového místostarosty obce Dyje.

 6. Schválit odměnu pro místostarostu obce Dyje dle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 7. Projednat v ZO předsedu dopravního výboru.

 8. Schválit odměnu pro předsedu dopravního výboru dle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 9. Různé, usnesení.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska