Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 23.11.2017,
svátek má Klement

Zrušení aplikace POKEC (24.9.2008)

INFORMACE

Vážení návštěvníci námi spravovaných internetových stránek, s politováním Vám sdělujeme, že jsme nuceni odstavit provoz nedostatečně zabezpečené aplikace POKEC ze serveru BlueBoard, tak abychom předešli možnému zneužití nejrůznějšími ataky.

Děkujeme za pochopení.

Zdeněk Hujňák
technická správa webu


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Projekt informační prevence při vzniku mimořádné události nebo krizové situace (8.7.2008)
Hasičský záchranný sbor JmK
ve spolupráci s Policií ČR - Městským ředitelstvím Brno a Diecézní charitou Brno
zahájil v červnu 2008 rozsáhlý projekt informování veřejnosti
o žádoucím chování před a při vzniku mimořádné události nebo krizové situace
s názvem

"Vaše cesty k bezpečí"

Tímto Vám nabízíme možnost stažení tohoto projektu na výše uvedené webové adrese a umístění na webových stránkách obce. Tímto si zároveň splníte povinnost informování obyvatel o možných nebezpečích a poučení veřejnosti o ochraně obyvatelstva.

S pozdravem

Více informací http://www.firebrno.cz/chytrablondynkaPřípadný kontakt

mjr. Pavel Pacula
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Územní odbor Znojmo
vedoucí pracoviště OOaKŘ
tel.: 950 645 132
mob.: 724 195 101
e-mail: pavel.pacula@hasici.znojmo.cz
www.firebrno.cz
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. (8.7.2008)

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.

Důležité sdělení, nepřehlédněte!

Dne 30. června uplyne doba, kdy by měly obce a města splnit podmínky určené uvedeným zákonem. Mimo vlastní doplnění dat do registru oznámení (software made by Galileo Corporation s.r.o.), je logické provázání s oficiálními stránkami měst a obcí. Prosíme o jednoznačné a úplné provedení registrace a vložení dat do registru oznámení jako první krok, bez toho nebude odkaz a rubrika v nabídce obecních stránek zřízena.

Zatím jsme obdrželi šest požadavků (obce Dobšice, Slup, Bantice, Hrádek, Křídlůvky a Jaroslavice), které jsme realizovali (po provedení je zrušena upoutávka, upraven text o realizaci a přidán text o zřízené rubrice registru na daných stránkách).

Pro ostatní klienty bude vše provedeno na základě zaslání požadavku pro zřízení rubriky v nabídce položek hlavní stránky mailem. Postačí nám sdělení internetové adresy konkrétní obce v uvedeném registru, samozřejmě po splnění požadavků registrace a vytvoření konkrétní stránky pro danou obec, např.

http://dobsice.znojmo.centralni-adresa.net/ a daná rubrika pro konkrétní obec po té vypadá takto Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.. Jako další doplňte větu s požadavkem zřízení dané rubriky s odkazem na registr oznámení.


Co je registr oznámení?

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit kroky detailně popsané na internetových stránkách registru oznámení dané obce či města.

made by Galileo Corporation s.r.o. a H-ELECTRONIC


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Novinky na portálu www.obec-dyje.cz