Obec Dyje

Dnes je Sobota 23.9.2017,
svátek má Berta

Projekt informační prevence při vzniku mimořádné události nebo krizové situace (8.7.2008)
Hasičský záchranný sbor JmK
ve spolupráci s Policií ČR - Městským ředitelstvím Brno a Diecézní charitou Brno
zahájil v červnu 2008 rozsáhlý projekt informování veřejnosti
o žádoucím chování před a při vzniku mimořádné události nebo krizové situace
s názvem

"Vaše cesty k bezpečí"

Tímto Vám nabízíme možnost stažení tohoto projektu na výše uvedené webové adrese a umístění na webových stránkách obce. Tímto si zároveň splníte povinnost informování obyvatel o možných nebezpečích a poučení veřejnosti o ochraně obyvatelstva.

S pozdravem

Více informací http://www.firebrno.cz/chytrablondynkaPřípadný kontakt

mjr. Pavel Pacula
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Územní odbor Znojmo
vedoucí pracoviště OOaKŘ
tel.: 950 645 132
mob.: 724 195 101
e-mail: pavel.pacula@hasici.znojmo.cz
www.firebrno.cz
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. (8.7.2008)

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.

Důležité sdělení, nepřehlédněte!

Dne 30. června uplyne doba, kdy by měly obce a města splnit podmínky určené uvedeným zákonem. Mimo vlastní doplnění dat do registru oznámení (software made by Galileo Corporation s.r.o.), je logické provázání s oficiálními stránkami měst a obcí. Prosíme o jednoznačné a úplné provedení registrace a vložení dat do registru oznámení jako první krok, bez toho nebude odkaz a rubrika v nabídce obecních stránek zřízena.

Zatím jsme obdrželi šest požadavků (obce Dobšice, Slup, Bantice, Hrádek, Křídlůvky a Jaroslavice), které jsme realizovali (po provedení je zrušena upoutávka, upraven text o realizaci a přidán text o zřízené rubrice registru na daných stránkách).

Pro ostatní klienty bude vše provedeno na základě zaslání požadavku pro zřízení rubriky v nabídce položek hlavní stránky mailem. Postačí nám sdělení internetové adresy konkrétní obce v uvedeném registru, samozřejmě po splnění požadavků registrace a vytvoření konkrétní stránky pro danou obec, např.

http://dobsice.znojmo.centralni-adresa.net/ a daná rubrika pro konkrétní obec po té vypadá takto Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.. Jako další doplňte větu s požadavkem zřízení dané rubriky s odkazem na registr oznámení.


Co je registr oznámení?

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit kroky detailně popsané na internetových stránkách registru oznámení dané obce či města.

made by Galileo Corporation s.r.o. a H-ELECTRONIC


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Výpisy z veřejných evidencí dostupné elektronickou cestou (2.5.2008)

Co je to Czech POINT ?

Na hlavní stránce, pod logem Czech POINTu najdete informace, jak vyžádat elektronickou cestou výpisy z veřejných evidencí. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občana - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby :

Výpisy z veřejných evidencí :

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí

Více informací.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Novinky na portálu www.obec-dyje.cz