Obec Dyje

Dnes je Tuesday 12/10/19,
svátek má Julie

Usnesení ze zasedání ZO v pondělí dne 18.11.2019 (11/19/19)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného v pondělí dne 18.11.2019 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:

 1. Schválilo program jednání nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZO.
 2. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 3. Schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Duby.
 4. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 5. Schválilo, že hlasování bude veřejné.
 6. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
 7. Schválilo nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva, že pan David Matoušek je odvolán z funkce místostarosty obce Dyje.
 8. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 9. Neschválilo protinávrh, aby pan Martin Duba byl místostarostou obce Dyje.
 10. Pro: 3 Proti: 4 Zdržel se: 0
  Schválilo, že pan Ing. Valerij Krejčí bude místostarostou obce Dyje.
  Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 11. Schválilo odměnu pro místostarostu obce Dyje pana Ing. Krejčího ve výši 10.000,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.12.2019.
 12. Pro: 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
 13. Pan David Matoušek odmítl funkci předsedy dopravního výboru.
 14. Bod č. 8 se neprojednává z důvodu, že pan Matoušek odmítl funkci předsedy dopravního výboru.

Usnesení bylo schváleno všemi členy ZO.

Ing. Valerij K r e j č í
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO v pondělí dne 18.11.2019 v 19:00 hodin (11/11/19)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná v pondělí dne 18.11.2019 v 19.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:
 1. Schválení programu jednání.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Návrh, že hlasování bude veřejné.

 4. Odvolání z funkce místostarosty obce Dyje pana Davida Matouška.

 5. Volba nového místostarosty obce Dyje.

 6. Schválit odměnu pro místostarostu obce Dyje dle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 7. Projednat v ZO předsedu dopravního výboru.

 8. Schválit odměnu pro předsedu dopravního výboru dle Přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

 9. Různé, usnesení.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - Rozpočtové opatření č.4/2019 (11/11/19)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska