Obec Dyje

Dnes je Tuesday 06/18/19,
svátek má Milan

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.7.2018 v 19:00 hodin (07/18/18)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.7.2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.6.2018.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Oprava fasády hospody č.p. 31 a dvora stála 133.694,- Kč, fa č. 1800105.

 4. Žádost paní ............, bytem ................, o pronájem části pozemku p.č. KN 102/1 k.ú.Dyje, o výměře 30 m2, který je obecní, z důvodu uložení dřeva.

 5. Žádost manželů pana .....a paní ..............., bytem .............., o odkoupení p.č. KN 2410, o výměře 5 062 m2, na výstavbu rybníka.

 6. Žádost firmy HAMIDO, s.r.o. ................... zastoupená panem ................, o pronájem pozemku p.č. KN 2148, o výměře 25 m2, za účelem výstavby pergoly ke kiosku na fotbalovém hřišti v obci Dyje.

 7. Žádost manželů pana ...... a paní ............., bytem .........., o odkoupení pozemku p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje, o výměře 90 m2, kultura ostatní plocha, který je obecní.

 8. Oprava fasády stála 3.207,- Kč, fa č. 1800106.

 9. Projednat v ZO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadu - oleje.

 10. Žádost manželů pana ........... a paní ..................., bytem .............., o odkoupení části pozemku p.č. KN 248/1 k.ú.Dyje , o výměře 25 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 11. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce, konané ve dnech 5. – 6. října 2018, bude šest.

 12. Zapisovatelkou okrskové volení komise pro obec Dyje pro volby do Zastupitelstva obce, konané ve dnech 5. – 6. října 2018, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ.

 13. Souhlas ZO s uzavřením Dohody o postoupení Smlouvy mezi Optimal Consulting se sídlem................., jako postupitel a firmou IBEQ, s.r.o. se sídlem ................, jako postupník ve věci zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů.

 14. Informace ZO o vydání Směrnice pro zpracování a ochranu osobních údajů (GDPR).


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (07/12/18)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty - návrhy rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje (06/29/18)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 27.6.2018


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 191/6 k.ú.Dyje, výměra 90 m2, kultura ostatní plocha
 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska