Obec Dyje

Dnes je Pátek 17.8.2018,
svátek má Petra

Oznámení záměru prodeje nemovitosti pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje (21.12.2017)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 20.12.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura orná půda
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2097/1 k.ú.Dyje, výměra 1 714 m2.
 2. Cena za 1 m2 ................... 200,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (10.11.2017)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne25.10.2017 (26.10.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.10.2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 15, 16, 17, 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Česneka.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 2017.

 4. Jednohlasně schválilo vydání územního souhlasu a ohlášení stavby novostavby zahradního domku na pozemku p.č. 351/22 k.ú.Dyje pro manžele Ježkovi, bytem Rudoleckého 2279/17, Znojmo.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zapisovatelky pro volbu prezidenta ČR.

 7. Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem. Smlouva je platná od 1.11.2017. Práce s traktorem za 1 hod 400,- Kč, pohotovost za 1 den 100,- Kč.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů třešní, 1 stromu jabloně na pozemku p.č. 319/3 k.ú.Dyje a 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 315 k.ú.Dyje paní Soni Geršiové, bytem Stiborova 28, Olomouc.

 9. Jednohlasně schválilo, že obec v roce 2018 oplotí fotbalové hřiště. Nechá zhotovit projekt a požádá o územní rozhodnutí. Hřiště bude otevřené a přístupné pro občany a děti. V zimním období bude zavřené.

 10. Jednohlasně schválilo, že obec koupí pozemek p.č. 2151 k.ú.Dyje od Vinařství Lahofer, a.s. Brněnská 523, 671 81 Dobšice. Cena za koupi pozemku je 1.230,- Kč.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby za sběr a odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu.

 12. Jednohlasně schválilo výstavbu RD na pozemku p.č. 2131/2 k.ú.Dyje a souhlasí s umístěním stavby a vynětím ze ZPF pro paní Švecovou Zuzana, bytem Smetanova 2356/26, Znojmo.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 14. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017.

 15. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 2544/7 k.ú.Dyje, o výměře 125 m2, z důvodu prodeje manželům Křivánkovým a panu Marešovi.

 16. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na pozemku KN p.č. 326/1 k.ú.Dyje, který je obecní a kácení provede odborný pracovník.

 17. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 17 ohledně výsledku voleb do Poslanecké sněmovny PČR.

 18. Jednohlasně schválilo, že obec dodá a umístí dvě značky „Slepá ulice“ a „Dej přednost v jízdě!“ na místní komunikaci p.č. 442/1 k.ú.Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska