Obec Dyje

Dnes je Neděle 18.11.2018,
svátek má Romana

Usnesení ZO ze dne 27.9.2017 (29.9.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.9.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčí, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo, že obec koupí od pana Zdeňka Havrdy, bytem Dyje č.p. 14 hospodu Hostinec Na Růžku za cenu 3.200.000,- Kč. Koupě se uskuteční v dubnu 2018.

 4. Jednohlasně schválilo proplacení částky 52.151,- Kč, fa č. 1711300145 za opravu místní komunikace p.č. 2316 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně neschválilo prodej části pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 6. Jednohlasně neschválilo nákup nádob na zimní posyp na písek a štěrk. Písek a štěrk byl převezen na jiné místo.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně souhlasu s realizací projektu „Nový systém separace odpadu v obci Krhovice, Dyje, Kravsko.

 8. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2544/7 k.ú.Dyje, který je obecní manželům Křivánkovým a panu Marešovi.

 9. Jednohlasně schválilo, že pan Karol Brettschneider, bytem Dyje č.p. 103, může odebírat a čerpat vodu z obecní studny, která se nachází před jeho RD.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby za hnojivo a postřik na rok 2017 – hřiště.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330041258/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Maša: NN přip. kab. smyčka.

 13. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu třešně na p.č. 329/12 k.ú.Dyje.

 14. Jednohlasně schválilo oplocení ve výšce 150 cm bez betonového základu na pozemku p.č. KN 2426 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 0143300437158/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Válek NN přip. rozš. DS.

 16. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330042499/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Matulová: NN přip. kab. přípojka.

 17. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330040838/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje, Hrazdílková: NN přip. kab. přípojka.

 18. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030037518/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN 014330042499/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – stavba Dyje, Mašek: NN přip. rozš. DS.

 19. Neschválilo umístění dopravní značky „Slepá ulice“ na místní komunikaci p.ř. 442/1 k.ú.Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo proplácení částky 27.500,- Kč, fa č. 7/2017 za opravu místního rozhlasu.

 21. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.260,- Kč, fa č. 6/2017 za opravu VO.

 22. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně platby za fotopast BUNATY do parčíku.

 23. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.871.701,81 Kč s DPH, fa č. 1700896 za kompletní rekonstrukci hřiště Dyje včetně závlahového systému a vybavení.

 24. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 24 ohledně položení obrubníků kolem místní komunikace p.č. 102/1 k.ú.Dyje.

 25. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900089368-1/VB uzavřenou mezi Obcí Dyje a Gas Net s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem a oprávněným panem Janem Selingerem, bytem Dyje č.p. 24 za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

 26. Jednohlasně schválilo proplacení částky 1.070.491,- Kč s DPH, fa č. 170125 za zateplení fasády budovy OÚ.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení - zasedání  ZO dne 30.8.2017 se nekoná (18.8.2017)

Zasedání zastupitelstva obce Dyje v měsíci srpen
se ve středu 30. srpna 2017 nekoná.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (11.8.2017)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska