Obec Dyje

Dnes je Pátek 17.8.2018,
svátek má Petra

Oznámení - zasedání  ZO dne 30.8.2017 se nekoná (18.8.2017)

Zasedání zastupitelstva obce Dyje v měsíci srpen
se ve středu 30. srpna 2017 nekoná.


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (11.8.2017)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 26.7.2017 (3.8.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.7.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
  1. Jednohlasně schválilo program jednání.

  2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Vodákovou, pana Česneka.

  3. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 50.000,- Kč, fa č. 082017 za zpracování Strategického plánu obce Dyje.

  4. Bere na vědomí Strategický plán rozvoje obce Dyje na období 2017-2027.

  5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně zakoupení latexové lajnovačky.

  6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.865,- Kč, fa č. 2017034 za projektovou dokumentaci závlahového systému a rozvodu na fotbalovém hřišti.

  7. Jednohlasně schválilo, že obec zaplatí elektrickou energii, co je naměřeno elektroměrem v kabinách a elektroměr se převede na odběratele Obec Dyje.

  8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně Závěrečného účtu a účetní závěrky VaK Znojemsko za rok 2016. Schváleno s výhradou.

  9. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2017.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska