Obec Dyje

Dnes je Neděle 18.11.2018,
svátek má Romana

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (11.8.2017)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 26.7.2017 (3.8.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.7.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Vodákovou, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 50.000,- Kč, fa č. 082017 za zpracování Strategického plánu obce Dyje.

 4. Bere na vědomí Strategický plán rozvoje obce Dyje na období 2017-2027.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně zakoupení latexové lajnovačky.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.865,- Kč, fa č. 2017034 za projektovou dokumentaci závlahového systému a rozvodu na fotbalovém hřišti.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec zaplatí elektrickou energii, co je naměřeno elektroměrem v kabinách a elektroměr se převede na odběratele Obec Dyje.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně Závěrečného účtu a účetní závěrky VaK Znojemsko za rok 2016. Schváleno s výhradou.

 9. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2017.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.7.2017 (14.7.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.7.2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.6.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Obec uhradila částku 50.000,- Kč, fa č. 082017 za zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dyje.

 4. Informace ZO ohledně Strategického plánu rozvoje obce Dyje na období 2017-2027.

 5. Obec zakoupila latexovou lajnovačku, fa č. 2002017 za 8.199,- Kč.

 6. Projektová dokumentace závlahového systému a rozvodu závlahy fotbalového hřiště stála 7.865,- Kč, fa č. 2017034.

 7. Projednat a schválit v ZO, že obec zaplatí elektrickou energii za zalévání hřiště.

 8. Projednat v ZO Závěrečný účet, účetní závěrku Zájmového sdružení VaK Znojemsko za rok 2016.

 9. Projednat a schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2017.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska