Obec Dyje

Dnes je Pondělí 16.7.2018,
svátek má Luboš

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.7.2017 (14.7.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.7.2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.6.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Obec uhradila částku 50.000,- Kč, fa č. 082017 za zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dyje.

 4. Informace ZO ohledně Strategického plánu rozvoje obce Dyje na období 2017-2027.

 5. Obec zakoupila latexovou lajnovačku, fa č. 2002017 za 8.199,- Kč.

 6. Projektová dokumentace závlahového systému a rozvodu závlahy fotbalového hřiště stála 7.865,- Kč, fa č. 2017034.

 7. Projednat a schválit v ZO, že obec zaplatí elektrickou energii za zalévání hřiště.

 8. Projednat v ZO Závěrečný účet, účetní závěrku Zájmového sdružení VaK Znojemsko za rok 2016.

 9. Projednat a schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2017.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO ze dne 28.6.2017 (30.6.2017)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.6.2017 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jedníní o bod č. 14.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Vodákovou.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR, které se budou konat 20. - 21. října 2017.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny PČR.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně zapisovatelky pro volby do Poslanecké sněmovny PČR.

 6. Jednohlasně schválilo propachtování pozemku p.č. 2363; p.č. 2370; p.č. 2316/1 k.ú.Dyje do 31.12.2028 a pozemek p.č. 2316/2 k.ú.Dyje do 31.12.2042 firmě Vinařství Lahofer, a.s. Dobšice. U p.č. 2316/1 k.ú.Dyje od brány směrem vinice.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně platby za opravu místního rozhlasu.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně platby za traktor a rozmetadlo.

 9. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemku : p.č. KN 2312; p.č. KN 2315; p.č. KN 2346; p.č. KN 2349; p.č. KN 2366; p.č. KN 2367; p.č. KN 2396; p.č. KN 2397; p.č. KN 2402 k.ú.Dyje z důvodu jejich prodeje firmě Vinice Lahofer, s.r.o Dobšice.

 10. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu smrku stříbrného na pozemku p.č. KN 324/21 k.ú.Dyje.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 12. Jednohlasně schválilo zrušení dopravního výboru z důvodu úmrtí.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13, ohledně kolik stálo posezení s důchodci.

 14. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci a souhlas ke stavbě: Dyje – Mašek NN přip. rozš. DS. Pozemky dát do původního stavu. Sloupy č. 97A - 97D nebudou demontovány.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 28.6.2017 v 19:00 hodin (21.6.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 28.6.2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.5.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Volby do Poslanecké sněmovny PČR se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.

 4. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny PČR bude šest.

 5. Zapisovatelkou OVK pro obec Dyji pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 6. Žádost společnosti Vinařství Lahofer, a.s. se sídlem Brněnská 5223, 671 82 Dobšice o propachtování pozemku v k.ú.Dyje p.č. 2363, o výměře 1204 m2; p.č. 2370, o výměře 1164 m2; p.č. 2316/1, o výměře 4117 m2 na dobu určitou do 31.12.2028 a pozemek p.č. 2316/2 k.ú.Dyje o výměře 276 m2 na dobu určitou 25-ti let, tj. do 31.12.2042.

 7. Oprava místního rozhlasu stála 3.250,- Kč, fa č. 3/2017.

 8. Obec uhradila částku 88.500,- Kč, fa č. FVT17/045/5/04118 za traktor XT 190HD a rozmetadlo TBS 7000.

 9. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemky k.ú.Dyje z důvodu jejich prodeje:
  -pozemek p.č. KN 2312, o výměře 17 193 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2315, o výměře 845 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2346, o výměře 1 659 m2, kultura ostat. plocha-ost. komunikace;
  -pozemek p.č. KN 2349, o výměře 1 834 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2366, o výměře 658 m2, kultura ostat. plocha-ost. komunikace;
  -pozemek p.č. KN 2367, o výměře 691 m2, kultura trvalý travní porost;
  -pozemek p.č. KN 2396, o výměře 1 172 m2, kultura ostat. plocha-neplodná půda;
  -pozemek p.č. KN 2397, o výměře 368 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2402, o výměře 11 429 m2, kultura vinice.

 10. Žádost pana Bedřicha Vondráčka, bytem Dukelských bojovníků č. 99, 671 81 Znojmo, o pokácení jednoho stromu smrku stříbrného na pozemku p.č. 324/21 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 11. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 12. Zrušení zastupitelstvem obce dopravního výboru z důvodu úmrtí předsedy výboru pana Ludvíka Zahradníka.

 13. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.


 14. Jiří S t a n ě k
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska