Obec Dyje

Dnes je Pondělí 16.7.2018,
svátek má Luboš

Pozvánka na zasedání ZO ve středu dne 28.6.2017 v 19:00 hodin (21.6.2017)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 28.6.2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.5.2017.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Volby do Poslanecké sněmovny PČR se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.

 4. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny PČR bude šest.

 5. Zapisovatelkou OVK pro obec Dyji pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 6. Žádost společnosti Vinařství Lahofer, a.s. se sídlem Brněnská 5223, 671 82 Dobšice o propachtování pozemku v k.ú.Dyje p.č. 2363, o výměře 1204 m2; p.č. 2370, o výměře 1164 m2; p.č. 2316/1, o výměře 4117 m2 na dobu určitou do 31.12.2028 a pozemek p.č. 2316/2 k.ú.Dyje o výměře 276 m2 na dobu určitou 25-ti let, tj. do 31.12.2042.

 7. Oprava místního rozhlasu stála 3.250,- Kč, fa č. 3/2017.

 8. Obec uhradila částku 88.500,- Kč, fa č. FVT17/045/5/04118 za traktor XT 190HD a rozmetadlo TBS 7000.

 9. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemky k.ú.Dyje z důvodu jejich prodeje:
  -pozemek p.č. KN 2312, o výměře 17 193 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2315, o výměře 845 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2346, o výměře 1 659 m2, kultura ostat. plocha-ost. komunikace;
  -pozemek p.č. KN 2349, o výměře 1 834 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2366, o výměře 658 m2, kultura ostat. plocha-ost. komunikace;
  -pozemek p.č. KN 2367, o výměře 691 m2, kultura trvalý travní porost;
  -pozemek p.č. KN 2396, o výměře 1 172 m2, kultura ostat. plocha-neplodná půda;
  -pozemek p.č. KN 2397, o výměře 368 m2, kultura vinice;
  -pozemek p.č. KN 2402, o výměře 11 429 m2, kultura vinice.

 10. Žádost pana Bedřicha Vondráčka, bytem Dukelských bojovníků č. 99, 671 81 Znojmo, o pokácení jednoho stromu smrku stříbrného na pozemku p.č. 324/21 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 11. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 12. Zrušení zastupitelstvem obce dopravního výboru z důvodu úmrtí předsedy výboru pana Ludvíka Zahradníka.

 13. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.


 14. Jiří S t a n ě k
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Sdělení k zasedání ZO dne 15.6.2017 (16.6.2017)

Zasedání zastupitelstva obce, které se mělo uskutečnit ve čtvrtek, dne 15.6.2017 ve 14:45 hodin na Obecním úřadě v Dyji

se nekonalo.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření obce Dyje - souhrn dokumentů (12.6.2017)

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Obec Dyje IČO: 00600326

Zveřejnění schválených dokumentů je v souladu se zákony č. 23/2017 Sb. a č. 24/2017 Sb. v platném znění.

Dokumenty rozpočtového hospodaření Obce Dyje jsou v elektronické podobě zveřejněny na www.obec-dyje.cz v úložišti Veřejné dokumenty >>> a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Dyje, č.p. 128, 669 02 Znojmo.

Tabulka obsahující souhrn dokumentů s parametry jejich zveřejnění a dobu k osobnímu nahlédnutí je obsažena v PDF souboru >>>


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska