Obec Dyje

Dnes je Středa 20.2.2019,
svátek má Oldřich

Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2017 (3.3.2017)

Než se schválí rozpočet obce na rok 2017, tak obec hospodaří podle rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Rozpočtové provizorium na I. čtvrteltí roku 2017 bylo schváleno v ZO dne 21.12.2016, usenesním č. 3 a je uloženo v sekci "Veřejné dokumenty - Rozpočty" na odkaze
Rozpočtové provizorium - rok 2017
V listinné podobě je k nahlédnutí u účetní obce Dyje v pracovní době obecního úřadu.
Rozpočet na rok 2017 se bude schvalovat na zasedání ZO v měsíci březnu.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti vinice a pozemky v k.ú.Dyje (24.2.2017)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 22.2.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemky
Katastrální území: Dyje


Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 2312 k.ú.Dyje, výměra 17 193 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2315 k.ú.Dyje, výměra 845 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2346 k.ú.Dyje, výměra 1 659 m2, kultura ostat. plocha- ost.komunikace
  Pozemek p.č. KN 2349 k.ú.Dyje, výměra 1 834 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2366 k.ú.Dyje, výměra 658 m2, kultura ostat. plocha-ost.komunikace
  Pozemek p.č. KN 2367 k.ú.Dyje, výměra 691 m2, kultura trvalý travní porost
  Pozemek p.č. KN 2396 k.ú.Dyje, výměra 1 172 m2, kultura ostat. plocha-neplodná půda
  Pozemek p.č. KN 2397 k.ú.Dyje, výměra 368 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2402 k.ú.Dyje, výměra 11 429 m2, kultura vinice
  Pozemek p.č. KN 2316/2 k.ú.Dyje, výměra 276 m2, kultura ostat. plocha-ost.komunikace

  (vznikl zaměřením z pozemku p.č. 2316 k.ú.Dyje – geometrický plán č. 891-510/2017)

 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti pozemku p.č. 102/7 k.ú.Dyje (24.2.2017)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 22.2.2017


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce: pozemek, kultura ostatní plocha - jiná plocha
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 102/7 k.ú.Dyje, výměra 62 m2.
  (vznikl zaměřením z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, geometrický plán č. 592-480/2007)
 2. Cena za 1 m2 ................... 30,- Kč, cena obvyklá.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska