Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 21.2.2019,
svátek má Lenka

Vyvěšení návhru Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 (11.4.2016)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DYJE ZA ROK 2015

Obecní úřad Dyje oznamuje občanům, že je vyvěšen na úřední desce obce návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce Dyje za rok 2015 a příloh č. 2-4 v elektronické podobě na e-desce, na odkaze Návrh ZÚ + Přílohy č. 1 - 4.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání zastupitelstva konaného v úterý 26. dubna 2016 v 19:00 hodin na obecním úřadě.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Zveřejňování smluv s učastníkem obce Dyje (9.4.2016)

Nová povinnost zveřejňování smluv s účastí obce Dyje

V souladu s platným zákonem obec Dyje zveřejňuje všechny smlouvy ve kterých vystupuje jako strana, které splňují podmínku zveřejnění - přesahující částku stanovenou zákonem.

Smlouva o poskytnutí dotace TJ SOKOL v roce 2016 - PDF dokument - zveřejněno dne 9.4.2016

Veškeré smlouvy splňující podmínku zveřejnění jsou k dispozici v úložišti veřejných dokumentů obce na níže uvedeném odkazu a je na existenci upozorněno v souhrnném informačním dokumentu, v čl. 16, dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO dne15.4.2016 (7.4.2016)

P O Z V Á N K A

na mimořádné zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v pátek dne 15.4.2016 ve 14:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu v Dyji.
PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Ověřovatelé zápisu.

  2. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje a Porr a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, Praha, odštěpný závod Morava na opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska