Obec Dyje

Dnes je Wednesday 07/17/19,
svátek má Martina

Vyvěšení návhru Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 (04/11/16)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DYJE ZA ROK 2015

Obecní úřad Dyje oznamuje občanům, že je vyvěšen na úřední desce obce návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce Dyje za rok 2015 a příloh č. 2-4 v elektronické podobě na e-desce, na odkaze Návrh ZÚ + Přílohy č. 1 - 4.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně na Obecním úřadě v Dyji, nebo ústně na zasedání zastupitelstva konaného v úterý 26. dubna 2016 v 19:00 hodin na obecním úřadě.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Zveřejňování smluv s učastníkem obce Dyje (04/09/16)

Nová povinnost zveřejňování smluv s účastí obce Dyje

V souladu s platným zákonem obec Dyje zveřejňuje všechny smlouvy ve kterých vystupuje jako strana, které splňují podmínku zveřejnění - přesahující částku stanovenou zákonem.

Smlouva o poskytnutí dotace TJ SOKOL v roce 2016 - PDF dokument - zveřejněno dne 9.4.2016

Veškeré smlouvy splňující podmínku zveřejnění jsou k dispozici v úložišti veřejných dokumentů obce na níže uvedeném odkazu a je na existenci upozorněno v souhrnném informačním dokumentu, v čl. 16, dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na mimořádné zasedání ZO dne15.4.2016 (04/07/16)

P O Z V Á N K A

na mimořádné zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v pátek dne 15.4.2016 ve 14:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu v Dyji.
PROGRAM JEDNÁNÍ:

  1. Ověřovatelé zápisu.

  2. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Dyje a Porr a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, Praha, odštěpný závod Morava na opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska