Obec Dyje

Dnes je Sobota 25.11.2017,
svátek má Kateřina

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (31.3.2016)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.3.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemky
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
  1. Pozemek p.č. 1930 k.ú.Dyje, výměra 2 787 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

  2. Pozemek p.č. 1931 k.ú.Dyje, výměra 2 764 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

  3. Pozemek p.č. 1932 k.ú.Dyje, výměra 2 777 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

  4. Cena za 1 m2…………250,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (31.3.2016)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.3.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
  1. Část pozemku p.č. KN 413/1 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, jiná plocha

  2. Cena za 1 m2…………30,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje nemovitosti (31.3.2016)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.3.2016


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
  1. Část pozemku p.č. KN 104/1 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, ostatní komunikcace

  2. Cena za 1 m2…………30,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska