Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Dyje (11.6.2013)

Obecní úřad Dyje oznamuje, že byl obci doručen veřejnou vyhláškou "Návrh územního plánu Dyje", jehož dokumentace je od 6.6.2013 do 22.7.2013 k nahlédnutí v tiskové podobě na MěÚ Znojmo, odboru výstavby, oddělení územního plánování a zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách Obce Dyje výkresy č. 1 - 6 a textová část návrhu ÚP Dyje a Města Znojma.
Každý může uplatnit písemné přípomínky podané na MěÚ Znojmo, odboru výstavby, oddělení územního plánování, Obroková 12, Znojmo a to do termínu 22.července 2013.


Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na Dětský den v Dyji (31.5.2013)

Asociace žen Dyje zve děti a rodiče na Dětský den, který se koná v sobotu 1. června 2013 ve 14. 00 hodin na fotbalovém hřišti v Dyji.
V případě něpříznivého počasí se akce přesouvá na další týden.


Lenka Plešková
Asociace žen Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 29.5.2013 (31.5.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.5.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 13, 14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pan ing. Zony.

 3. Jednohlasně schválilo pronájem pozemku p.č. 327/36, o výměře 197 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 242/3 o výměře 7 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně posezení důchodců v hostinci Na Růžku.

 6. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na Dětský den.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec odkoupí od paní Věry Novákové pozemek p.č. 326/1, výměru 402 m2, pozemek p.č. 329/59, výměru 28 m2 k.ú.Dyje za cenu 4.300,- Kč a veškeré náklady platí obec.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 324/86 k.ú.Dyje, o výměře 84 m2 z důvodu prodeje.

 9. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemky p.č. 102/10, p.č. 114/2, 114/3, které vznikly geometrickým zaměřením z pozemku p.č. 102/1 a p.č. 114 k.ú.Dyje.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi EKO-KOM, a.s. a Obcí Dyje ohledně dvou kontejnerů sklo barevné a dvou kontejnerů sklo bílé.

 11. Jednohlasně schválilo zaplacení doplatku 34.100,- Kč, fa č. 2013001 za opravu fasády hasičské zbrojnice v obci Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 96.800,- Kč, fa č. B1/2013 za opravu místních komunikací p.č. 299, 3/1, 156 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 170/2, o výměře 50 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 28.000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice v obci Dyje – účelová neinvestiční finanční podpora.

 15. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 413/17, p.č. 2247/2 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska