Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na Dětský den v Dyji (31.5.2013)

Asociace žen Dyje zve děti a rodiče na Dětský den, který se koná v sobotu 1. června 2013 ve 14. 00 hodin na fotbalovém hřišti v Dyji.
V případě něpříznivého počasí se akce přesouvá na další týden.


Lenka Plešková
Asociace žen Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 29.5.2013 (31.5.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.5.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 13, 14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pan ing. Zony.

 3. Jednohlasně schválilo pronájem pozemku p.č. 327/36, o výměře 197 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. KN 242/3 o výměře 7 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně posezení důchodců v hostinci Na Růžku.

 6. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na Dětský den.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec odkoupí od paní Věry Novákové pozemek p.č. 326/1, výměru 402 m2, pozemek p.č. 329/59, výměru 28 m2 k.ú.Dyje za cenu 4.300,- Kč a veškeré náklady platí obec.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku pozemek p.č. KN 324/86 k.ú.Dyje, o výměře 84 m2 z důvodu prodeje.

 9. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemky p.č. 102/10, p.č. 114/2, 114/3, které vznikly geometrickým zaměřením z pozemku p.č. 102/1 a p.č. 114 k.ú.Dyje.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi EKO-KOM, a.s. a Obcí Dyje ohledně dvou kontejnerů sklo barevné a dvou kontejnerů sklo bílé.

 11. Jednohlasně schválilo zaplacení doplatku 34.100,- Kč, fa č. 2013001 za opravu fasády hasičské zbrojnice v obci Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 96.800,- Kč, fa č. B1/2013 za opravu místních komunikací p.č. 299, 3/1, 156 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 170/2, o výměře 50 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 28.000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice v obci Dyje – účelová neinvestiční finanční podpora.

 15. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 413/17, p.č. 2247/2 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku  KN 413/17,KN 2247/2k.ú.Dyje (30.5.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 29.5.2013Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemky

Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 413/17 k.ú.Dyje, výměra 27 m2, kultura zastavěná plocha, který vznikl z pozemku p.č. 413/1 k.ú.Dyje.

 2. Pozemek p.č. 2247/2 k.ú.Dyje, výměra 19 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, který vznikl z pozemku p.č. 2247 k.ú.Dyje.

 3. Cena za 1 m2……….… 20,- Kč.


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska