Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.5.2013 (24.5.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 29.5.2013 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.4.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Františka Popelky, bytem Dyje č.p. 121, o pronájem pozemku p.č. 327/36 k.ú.Dyje, výměra 197 m2, který je obecní.

 4. Žádost manželů paní Ludmily a pana Ladislava Běhalových, bytem Dyje č.p. 18, o odkoupení pozemku p.č. KN 242/3 k.ú.Dyje, výměra 7 m2, kultura zahrada, který je obecní.

 5. Posezení s důchodci bude 3. června 2013 v 16 hodin v hostinci Na Růžku.

 6. Projednat a schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku na Dětský den.

 7. Projednat a schválit v ZO, že obec Dyje koupí od paní Věry Novákové, bytem Aninská 3294/3, 671 81 Znojmo, pozemek p.č. 326/1, výměra 402 m2, kultura ostatní plocha – ostatní komunikace, pozemek p.č. 329/59, výměra 28 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje.

 8. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 324/86 k.ú.Dyje, o výměře 84 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu prodeje.

 9. Žádost manželů paní Jany a pana Karla Pelechových, bytem Dyje č.p. 157, o odkoupení pozemku p.č. 102/10 k.ú.Dyje, o výměře 9 m2, kultura ostatní plocha, který vznikl geometrickým plánem z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, dále o odkoupení pozemku p.č. 114/2 k.ú.Dyje, výměra 4 m2, kultura ostatní plocha a pozemku p.č. 114/3 k.ú.Dyje, výměra 2 m2, kultura zastavěná plocha, které vznikly geometrickým plánem z pozemku p.č. 114 k.ú.Dyje a tyto uvedené pozemky jsou obecní.

 10. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a Obcí Dyje ohledně dvou kontejnerů na sklo barevné a dvou kontejnerů na sklo bílé.

 11. Obec zaplatila panu Františku Dvořákovi, bytem Kuchařovice 99 částku 34.100,- Kč, fa č. 2013001 za opravu fasády hasičské zbrojnice v obci Dyje.

 12. Obec zaplatila firmě Balcest, Mánesova 1508, Moravské Budějovice částku 96.800,- Kč, fa č. B1/2013 za opravu místních komunikací p.č. 299; 3/1; 156 k.ú.Dyje.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku  KN 242/3 k.ú.Dyje (25.4.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 24.4.2013Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek, kultura zahrada
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. KN 242/3 k.ú.Dyje, výměra 7 m2
 2. Cena za 1 m2……….… 20,- Kč.


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části pozemku  KN 170 k.ú.Dyje (25.4.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 24.4.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek, kultura ostatní plocha
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. KN 170 k.ú.Dyje, výměra cca 40 m2

 2. Cena za 1 m2……….… 20,- Kč.


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska