Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Oznámení záměru prodeje pozemku  KN 242/3 k.ú.Dyje (25.4.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 24.4.2013Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek, kultura zahrada
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
  1. Pozemek p.č. KN 242/3 k.ú.Dyje, výměra 7 m2
  2. Cena za 1 m2……….… 20,- Kč.


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části pozemku  KN 170 k.ú.Dyje (25.4.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 24.4.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek, kultura ostatní plocha
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
  1. Část pozemku p.č. KN 170 k.ú.Dyje, výměra cca 40 m2

  2. Cena za 1 m2……….… 20,- Kč.


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru o pronájmu pozemku (25.4.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.4.2013


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce:

Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky: pozemek p.č. KN 327/36, výměra 197 m2 - orná půda
Cena pronájmu: 2,- Kč za 1 m2


K nahlédnutí do mapy je možné na OÚ v Dyji nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska