Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ze zasedání ZO dne 30.1.2013 (31.1.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.1.2013 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 11.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana ing. Zonu.

 3. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000 Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar.

 4. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s vyhláškou č. 472/2012 Sb., platnou pro rok 2013.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně proplacení faktury za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně výsledku volby prezidenta ČR v obci.

 7. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2012.

 8. Jednohlasně schválilo, že obec bude od Města Znojma odebírat Znojemské listy.

 9. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč na opravu kostela v Dyji.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně výsledku volby prezidenta ČR v obci – II. kolo.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.1.2013 (23.1.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.1.2013 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 19.12.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 2.000,-Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice.

 4. Schválit v ZO Dodatek č. 5 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s vyhláškou č. 472/2012 Sb., ze dne 19.12.2012 platnou pro rok 2013.

 5. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2012 stála 6.700,-Kč.

 6. Informace ZO ohledně výsledku volby prezidenta ČR v obci, která se konala ve dnech 11.-12.1.2013.

 7. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2012, jsou to příjmy a výdaje.

 8. Projednat v ZO, jestli obec bude od Města Znojma odebírat „Znojemské listy“.

 9. Projednat v ZO pokácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje se sídlem Tasovice 191 o finanční příspěvek z prostředků obce na obnovu nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Místní poplatky pro rok 2013 (14.1.2013)

S D Ě L E N Í
Obecního úřadu Dyje


Na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle vydané Obecně závazné vyhlášky obce Dyje je stanoven:


  1. Poplatek za jednoho psa 60,- Kč
  a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 31.března 2013.
----------------------------------------------------------------------------------
  2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice
  za jednoho občana 500,- Kč.

Splatnost poplatku je do 30.června 2013.
----------------------------------------------------------------------------------
Úhradu poplatku za psa a popelnice lze provést na pokladně Obecního úřadu v Dyji, nebo bezhotovostně zaslat na účet č. 12524741/0100, Komerční banka Znojmo.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo 515 234 410.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska