Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.9.2012 (27.9.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.9.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 12, 13, 14.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo odměnu panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi OÚ.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4, ohledně kolik stála oprava lamp VO.

 5. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku rám a zástěny na hřbitov.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 90/5 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo postavení pergoly na pozemku p.č. 19 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku velkou plastovou skluzavku.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně členů okrskové volební komise obce Dyje pro volby do Zastupitelstev krajů.

 11. Jednohlasně schválilo, že bod č. 11 se odkládá, až obec dostane posudek od paní ing. Procházkové z Brna, z Agentury ochrany přírody a krajiny. Obec objedná tlakový vůz na pročištění dešťového kanálu před RD čp. 66 a čp. 67.O dešťovou vodu z RD se musí vlastník postarat sám, kam mu dešťová voda odtéká.

 12. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 209 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2012.

 14. Jednohlasně souhlasí s dokumentací pro územní rozhodnutí stavební povolení na akci : „ I/38 Znojmo – obchvat III, Okružní křižovatka I/53 – II/408 k.ú.Dobšice".

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(19.9.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.9.2012 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.8.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi OÚ panu Lubomíru Popelkovi.

 4. Oprava 4 lamp VO stála 3.840,- Kč, fa č. 5/2012.

 5. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku rám a zástěny na hřbitov.

 6. Projednat v ZO pokácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 90/5 k.ú.Dyje, který je obecní.

 7. Projednat v ZO žádost paní Zdeny Čepové, bytem Dyje čp. 121, o povolení postavení zahradní pergoly o rozměrech 5x6 m na pozemku p.č. 19 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (účet 0280020) velkou plastovou skluzavku.

 9. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Členové okrskové volební komise Obce Dyje pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 12. a 13. října 2012, jsou: pan Ludvík Zahradník, paní Marie Žilincová, pan Jiří Staněk starší, pan Miroslav Janča a slečna Kristýna Jančová.

 11. Žádost pana Karla Brettschneidera, bytem Dyje čp. 103, o zkrácení jedné poloviny dvou bříz před domem čp. 67 a o opravu dešťového kanálu u domu čp. 66.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 29.8.2012 (31.8.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.8.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3, že zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů bude paní Ivona Bětíková.

 4. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 1953 k.ú.Dyje, výměru 1 374 m2 z důvodu bezúplatného převodu pozemku na Jihomoravský kraj.

 5. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje, rozšíření DS – k NN, pí Olivová“.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu na pozemku p.č. KN 2431 k.ú.Dyje, který je obecní, firmou pana Drahoslava Kmotorky.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7, ohledně kolik stála oprava rozhlasové ústředny.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska