Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ze zasedání ZO dne 29.8.2012 (31.8.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.8.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3, že zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů bude paní Ivona Bětíková.

 4. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 1953 k.ú.Dyje, výměru 1 374 m2 z důvodu bezúplatného převodu pozemku na Jihomoravský kraj.

 5. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje, rozšíření DS – k NN, pí Olivová“.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu na pozemku p.č. KN 2431 k.ú.Dyje, který je obecní, firmou pana Drahoslava Kmotorky.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7, ohledně kolik stála oprava rozhlasové ústředny.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.8.2012 (17.8.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 29.8.2012 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.7.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro Obec Dyji, pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 12. - 13. října 2012, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 4. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 1953 k.ú.Dyje, výměru 1 374 m2, z důvodu bezúplatného převodu pozemku na Jihomoravský kraj.

 5. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje, rozšíření DS - k NN, pí Olivová.

 6. Projednat a schválit v ZO pokácení 1 stromu habru na pozemku p.č. KN 2431 k.ú.Dyje, který je obecní.

 7. Oprava rozhlasové ústředny stála 5.832,- Kč, fa č. 12809.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 25.7.2012 (26.7.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.7.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 7.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 014130001734/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemek p.č. 102/1 k.ú.Dyje – Dyje, kabelová přípojka NN, p. Šrámková.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 014130001732/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemek p.č. 198/1 k.ú.Dyje – Dyje, kabelová přípojka NN, p. Švach.

 5. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 63.600,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Územního plánu Dyje, uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a Obcí Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo akci Dyje, rozšíření DS - KNN, p. Olivová.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 12.-13. října 2012.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska